Young Professionals (YP)

IEC Young Professionals Programme

IEC Young Professionals Programme

IEC

Er du en Young Professional 2019?

NEK er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IEC.

I forbindelse med IEC General Meeting inviterer man hvert år unge mennesker innenfor elektroteknikk til IEC Young Professionals workshop. Ved å delta i denne workshopen får du en introduksjon til internasjonalt standardiseringsarbeid og ett nettverk med likesinnede fra hele verden.

Shanghai, China

Shanghai, China

I år er IEC General Meeting lagt til Shanghai, Kina og workshopen vil foregå i perioden 21. – 23. oktober.

Norge har muligheten til å nominere to deltakere i IEC Young Professionals workshop.

Les mer i YP Workshop 2019-flyer

 

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Hvorfor delta?

Arbeid med standarder gir verdifull kompetanse

Arbeid med standarder gir verdifull kompetanse

NEK organiserer mer enn 100 norske komiteer med over 600 faglige eksperter, som arbeider for å ivareta norske interesser. Komiteene sikrer en norsk stemme inn i det internasjonale arbeidet og norske komitemedlemmer har satt dype spor i IEC. De internasjonale standardene brukes også i nasjonal virksomhet og komiteene foretar nødvendige tilpasninger for å dekke norsk lovverk og forskrifter.

Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse. Man arbeider med de fremste ekspertene både nasjonalt og internasjonalt, og man baserer standardene på beste praksis fra et globalt miljø. IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

Program

Det er et omfattende program

Bygging av internasjonalt nettverk

Reise og opphold i Shanghai vil bli betalt av IEC og NEK. I Shanghai vil man være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftsbesøk vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli mer kjent med deltakerne fra de ulike medlemslandene slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk.

 

Hvem kan søke?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du har høyere utdannelse
  • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
  • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Søknadene vil bli behandlet av NEKs fagsjefer og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering. Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV ved å fylle ut søknadsskjemaet.

Søknadsfristen er 01. juni. 2019.

Under oppholdet i Shanghai vil prosjektleder Eirik Sollie fra NEK være din vert!

Ta gjerne kontakt med Eirik for mer informasjon: eirik.sollie@nek.no

Send inn søknad