Tilbake

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

I begynnelsen av juni var 50 deltakere fra hele Norden på besøk hos Dansk Standard Hensikten var å diskutere standardisering og bærekraftig utvikling. Dette ga deltakerne to dager med et flott opplegg for unge ingeniører.

Young Professional ble lansert i 2022 av “The Nordic electrotechnical standardization bodies (NOREK)”, for å tiltrekke flere unge til standardisering. I år ble unge ingeniører invitert på tvers av den nordiske industrisektoren til en felles workshop hos Dansk Standard i København.

Deltakerne ble først invitert til en felles middag og mingling, slik at de skulle bli bedre kjent med standardiseringsorganisasjonene og hverandre før workshopen startet. De ble derfor delt inn på tvers av land, og fikk i oppgave å presentere seg for gruppen. Gruppene skulle så finne felles interesser i løpet av middagen, i tillegg til å skape kontakter og å ha det hyggelig.

 

Presentasjoner

Neste dag, startet workshopen med flere presentasjoner fra Dansk Standard, men også fra nestlederen i IEC, Vimal Mahendru fra New Dehli. Administrerende direktør Jens Heiede ønsket deltakerne velkommen og presenterte Dansk Standard og ga en kort introduksjon av standardisering. Avdelingssjef Maria Skau, tok over, og gav en inspirerende presentasjon. Hun la vekt på å fortelle om hvorfor unge skulle interessere seg for standardisering, og hvorfor det blir viktig i fremtiden. Maria snakket også om hvordan hun som konsulent reiste rundt og hjalp enkeltbedrifter. På et tidspunkt besluttet hun imidlertid å starte innenfor standardisering for å nå et bredere publikum.

Tematikken gikk så videre til hvordan standarder og standardisering kan brukes for å oppnå FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG). Det ble lagt spesiell vekt på hvordan bærekraftmål 7, ren energi for alle, påvirker IECs standarder.

 

Tidligere deltakere  

På workshopen deltok også to tidligere Young Professionals, Larisa Xanthopoulou og Nicklas Lau Jensen. De delte sine personlige og profesjonelle erfaringer om hvordan det var å delta på Young Professionals, og fortalte hvordan deltakelsen har hjulpet dem videre i karrieren. De forklarte at de hadde fått større kunnskap for faget og tematikken. I tillegg har de muligheten til å påvirke industrien, samt få et stort, relevant nettverk av andre ingeniører og eksperter.

En påstand som ble kommentert var «Standardisering er noe du starter med på slutten av din karriere». Svaret var at dette er helt feil. Arbeidet med standardisering påvirker din arbeidsdag hver dag. Det er nå dere har mulighet til å påvirke det fagområdet dere ønsker å jobbe innenfor de neste tiårene. Deltakelse i standardiseringsarbeid gir en unik mulighet til å lære mye og påvirke, og alle som deltar har erfaringer og kompetanse som er viktig for våre tekniske komiteer.

 

Workshop

Etter mye faglig inspirasjon ble deltakerne igjen delt inn i grupper som skulle diskutere årets case: Tilgang til rimelig, pålitelig og ren bærekraftig energi og hvordan standardisering kan spille en rolle for fremtiden.

Deltakerne fikk to timer til å diskutere tematikken. før de skulle presentere ideene sine for de andre deltakerne. De 6 gruppene ble veiledet av hver sin moderator, og ble ledet til grupperom. Her introduserte de seg for hverandre og fikk i oppgave å dekke tre roller: chair (møteleder), scribe (sekretær)  og presenter (presentatør).

 

Selve oppgaven var delt inn i to deler. Etter endt arbeid presenterte gruppene sine ideer for de andre deltakerne. Et panel ga tilbakemeldinger til gruppene med råd om hvordan ideene kunne videreutvikles.

Den første delen av oppgaven gikk ut på å identifisere utfordringer eller muligheter innenfor bærekraftmål 7, og knytte disse mot ulike perspektiv og til hvilken del av bærekraftmål 7. Altså koble utfordringene mot et sosialt perspektiv, økonomisk perspektiv og et miljøperspektiv, og mot hver av temaene; tilgang på rimelig, pålitelig og ren energi.

Del to fokuserte på hvordan standardisering kan bidra til å løse eller tilrettelegge for utfordringene/mulighetene gruppen fant i del en. Det ble interessante diskusjoner, gruppene var effektive med tiden og ivaretok rollene som chair, scribe og presenter på en god måte. Til slutt skulle gruppene lage et utkast til et omfang (kapittel 1 «scope») i en foreslått standard.

Alle de seks gruppene kom med gode forslag om standardisering, som tilrettelegger for å nå FN’s bærekraftsmål nr. 7. Ideene varierte alt fra «metoder for å forutsi energipriser i spotmarkedet» til «viktigheten av digitale grensesnitt for interoperabilitet» og «batterier som kan lades opp hjemme».

Dagen ble avsluttet med kake og fotografering av gruppen, før deltakerne dro hjemover.

Dansk Standard hadde lagt til rette for en fin dag, med godt faglig innhold. Dagen ga god faglig utvikling både for standardiseringsorganisasjonene og deltakerne. Til neste år planlegger NEK å ha samme workshop i Oslo, og vi ønsker å få besøk fra mange deltakere fra hele Norden. Det er bare å glede seg!

Nordic Young Professionals er en unik mulighet for å bli introdusert til standardisering og erfare hvorfor dette er så viktig. Deltakelse gir også en mulighet til å utvikle seg faglig og utvide nettverket sitt utenfor Norge, sier fagsjef Lars Jakob Paulsen.

 

Ønsker du å delta i det globale Young Professional-nettverket? Bli med NEK til Kairo i oktober. Her kan du lese mer.