Ungt Lederskap

I Ungt Lederskap rettes fokuset på det å gjøre valg og det å påvirke

Ungt lederskap
Adobe Stock | Ungt lederskap

Lederskap kan være så mangt, men i Ungt Lederskap rettes fokuset på det å gjøre valg og det å påvirke. Gjennom en yrkeskarriere vil de aller fleste få muligheten til akkurat dette.

Om det er faglig, forretningsmessig eller strategisk avhenger av hvilken posisjon man er i. Felles for disse er at hvis man har den riktige bakgrunnen, er man i stand til å gjøre det beste valget, for enten deg selv eller bedriften du jobber for.

Deltakerne vil også få muligheten til å søke om å bli en av to norske deltakere i IEC Young Professional (YP).

Om Ungt Lederskap

Gjennom Ungt Lederskap ønsker NEK å møte dagens unge ledere og fremtidens ledere som innen elektroteknikk og annen relevant teknologi. NEK jobber med å samle nasjonale eksperter i arbeid med å bla. sikre norske interesser innen global handel. Ved bruk av standarder kan man forenkle handelsbarrierer og sikre gode produkter og installasjoner i Norge, Europa og globalt.

Med deltakelse i Ungt Lederskap vil du få muligheten til å møte mennesker som er i samme posisjon som deg selv. Mennesker med en ambisjon om å være med på og påvirke den formidable utviklingen som skjer innen elektroteknikk, i dag og i fremtiden.

I tillegg vil invitere etablerte og erfarne ledere og eksperter til å holde foredrag og utveksle informasjon og viktige erfaringer de har gjort seg, gjennom deres yrkeskarriere. Vi ønsker å gi deg verktøy og verdier som du kan bruke på veien videre.

Programmet er under utarbeidelse. Avhengig av smittesituasjonen håper vi på oppstart til høsten.

NEK er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IEC.

I forbindelse med IEC General Meeting inviterer man hvert år unge mennesker innenfor elektroteknikk til IEC Young Professionals workshop. Ved å delta i denne workshopen får du en introduksjon til internasjonalt standardiseringsarbeid og ett nettverk med likesinnede fra hele verden.

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Hvorfor delta?

Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse. Man arbeider med de fremste ekspertene både nasjonalt og internasjonalt, og man baserer standardene på beste praksis fra et globalt miljø. IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

Hvem kan søke?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du har høyere utdannelse
  • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
  • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Søknadene vil bli behandlet av NEKs fagsjefer og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering. Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV ved å fylle ut et søknadskjema. Søknadsfristen er som regel i juni hver år.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Young Professional i San Fransisco

Dato
19.10.2022

Cybersikkerhetskonferansen 24. august

Dato
24.06.2022
Operatør robot

Hvordan sikre en maskin?

Dato
08.06.2022