Tilbake

Nordic Young Professional – en gratis workshop for unge ingeniører!

De nordiske elektrotekniske standardiseringsorganene (NOREK) ønsker å tiltrekke flere unge mennesker til standardisering og inviterer Young Professionals over hele den nordiske industrisektoren til vår dedikerte Nordic Young Professionals-workshop i København.

I denne anledningen ønsker NEK å invitere unge i bransjen til København 1-2. juni!

Bærekraftig og moderne energi

Tilgang til rimelig, pålitelig og bærekraftig energi er avgjørende for økonomisk utvikling, sosial fremgang og bærekraft. Det er tatt flere initiativer for å øke tilgangen til denne teknologien.  Dette vil derfor være en tydelig rød tråd ved årets Nordic Young Professional-samling.

Deltakerne vil deles inn i grupper på tvers av land og profesjon, for å diskutere årets tema: «Access to affordable, reliable and sustainable modern energy» som blant annet fokuserer på FNs bærekraftsmål 7. Gjennom arbeidet skal deltakerne se på løsningene i lys av de 17 målene, for og så presentere ideene sine for hverandre.

 

Årets program

Deltakerne får være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli bedre kjent med andre deltakerne slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk. Workshopen er gratis og NEK dekker kostanden for middagen 1. juni, men deltakerne betaler selv reiseutgifter og opphold.

Workshopen i Danmark er en super mulighet for alle unge som er nysgjerrige på standardisering! Standardene som påvirker arbeidshverdagen vår i årene fremover skrives i dag, og det er derfor viktig at også vi under 35 setter vårt preg på innholdet. Nordic Young Professional Workshop er en gylden mulighet til å få et kræsjkurs i standardiseringsarbeid, og til å bygge nettverk med andre likesinnede fra hele Norden, sier fagsjef Kristin Fagerli.

 

Hvem kan delta:

  • Unge ingeniører under 35 år
  • Ansatt i nordiske bedrifter
  • Har interesse for standardisering
  • eller nordisk doktorgradstudent innen elektroteknikk

Ta turen til København og bli med NEK på Nordic Young Professional!

Påmelding

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024