Tilbake

Bli en Young Professional i Kairo!

IEC arrangerer et eget program for unge mennesker som arbeider innenfor elektroteknikk. To heldige kandidater fra Norge har mulighet å bli med NEK til Egypt for å delta i IECs Young Professional, i Kairo 22-26 oktober 2023. Workshopen gir deltakerne en introduksjon til internasjonalt standardiseringsarbeid, i tillegg til et nettverk med likesinnede fra hele verden.

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Bransjen vår ønsker at flere unge skal engasjere seg i standardiseringsarbeid, og derfor har IEC tatt initiativ til denne workshopen.

Mann som snakker engasjert i mikrofon

 

Arbeid med standarder gir verdifull kompetanse

Hvorfor delta?

NEK organiserer mer enn 100 norske komiteer med over 600 faglige eksperter, som arbeider for å ivareta norske interesser i internasjonal standardisering. Komiteene sikrer en norsk stemme inn i det internasjonale arbeidet og norske komitemedlemmer har satt dype spor i IEC. De internasjonale standardene brukes også i nasjonal virksomhet og komiteene foretar nødvendige tilpasninger for å dekke norsk lovverk og forskrifter. Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse, og man arbeider med nasjonale og internasjonale eksperter, og man baserer standardene på beste praksis fra et globalt miljø.

IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere i YP-programmet. IEC har skapt et profesjonelt opplegg som tar deltakerne med på en spennende reise inn i en verden de bør kjenne til. Tilbake hos arbeidsgiver har de viktig kunnskap virksomheten trenger og kan bruke i egen verdiskapning, forteller Leif Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Program

Opphold og reise for deltakerne betales av NEK og IEC. Deltakerne får være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftbesøk vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli mer kjent med andre deltakerne slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk.

 

Unge mennesker i glad samtale under middag

 

Det er et omfattende program, men også tid til sosiale aktiviteter

- IEC Young Professional er et fantastisk tilbud for unge i bransjen vår! Du får mulighet til å bygge nettverk med likesinnede fra hele verden, du får et godt innblikk i standardisering og du får møte de beste på sine felt i IEC-systemet, sier fagsjef Kristin Fagerli.

Hvem kan søke?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
  • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Søknadene vil bli behandlet av NEKs fagsjefer og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering.

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV til kristin.fagerli@nek.no

Søknadsfristen er 16. juni. 2023

 

Beslutning om deltagelse blir gjort basert på en samlet vurdering, hvor utdannelse, praksis, interesse for standardisering og faglige kvalifikasjoner vektlegges.

Ta gjerne kontakt med NEK for mer informasjon: kristin.dagerli@nek.no