Verktøy

Gode verktøy gjør standardiseringsarbeidet lettere

Gode verktøy gjør standardiseringsarbeidet lettere

Adobe Stock

Litt om verktøyene

For å gjøre arbeidet enklere for deg som komitemedlem så tilbyr vi ulike verktøy. Mye informasjon finnes i dag på hjemmesidene til IEC og CENELEC, samt at det finnes et felles verktøy som kalles “Collaboration Platform”.  Andre verktøy er “Expert Management System”, “Meeting Registration System”, “Electropedia”, samt at det er “Spørsmål & svar” for enkelte produkter, bl.a. NEK 400 og NEK 399.

NEK oppfordrer alle komitemedlemmer til å benytte disse verktøyene aktivt. I tillegg følg oss også gjerne på “LinkedIn”, “Facebook” og “Twitter”.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev.

Mye informasjon knyttet til komitearbeid ligger åpent, men skal du se på ulike dokumenter må du ha brukernavn og passord.

Collaboration Platform

Mange av komiteene benytter Collaboration Platform for lagring av arbeids- og møtedokumenter og dette forenkler distribusjonen av dokumenter. For IEC gjelder dette kun møter hvor en er påmeldt, mens CENELEC distribuerer også de innledende trinn av teknisk standardisering gjennom Collaboration Platform. Flere og flere norske komiteer har etter hvert tatt dette i bruk.
Se også Collaboration Platform brukerguide.

Gå til Collaboration Platform

Expert Management System

Passordet som benyttes i de forskjellige systemene, samt e-post adresse kan byttes i Expert Management System. Etter at du har logget på velg “My personal details” helt øverst i venstremenyen og trykk “Change password”.

Gå til Expert Management System

Meeting Registration System (MRS)

Skal du delta på IEC møte? Da må du registrere deg i Meeting Registration System  hos IEC. Når du har logget deg på velger du ønsket møte under “Meetings open for registration”. Etter å ha lest informasjonen som kommer opp klikker du på “Start registration” knappen og fyller ut nødvendig informasjon under hver fane. Når du er ferdig går du tilbake til Summary-fanen og klikker på “Submit registration” knappen. Du vil nå se møtet under overskriften “My meetings” oppe til venstre, og du kan gå inn på det igjen for eventuelt å legge til/forandre informasjon. Godt møte!

Gå til Meeting Registration System

IEC Public Commenting

IEC legger ut forslag til standarder, Committee Draft for Vote (CDV) på websidene sine, så alle kan lese dem og legge inn kommentarer i systemet. Dette er siste stadium hvor tekniske kommentarer blir tatt hensyn til før endelig avstemming. Kommentarene vil bli vurdert i den aktuelle NEK normkomiteen, så dette er en fin mulighet til å hjelpe til med utformingen av internasjonale standarder på ditt område!

Gå til Pulic Commenting

MyNewDocs

IEC gir tilbud om jevnlig å sende deg en oppdatering av “newly released documents” via epost, med linker til disse. Du kan begrense omfanget av tilbudet til kun å gjelde dokumenter fra den/de komité(er) du er medlem av. Fra IECs hovedside, www.iec.ch, velges først myIEC helt øverst (med hengelås foran). Etter innlogging velges “NewDocs” og fanen “MyNewDocs; SETUP”.

På denne måten er det svært enkelt å få tak i de nødvendige IEC-dokumenter.

Gå til IEC MyNewDocs

Workshop Agreements (CWAs)

CENELEC har laget CEN-CENELEC Guide 29. Alle som er involvert i utvikling av CWAs må forholde seg til denne.

Gå til CEN-CENELEC Guide 29

Electropedia – Elektrotekniske termer

Over 2000 elektrotekniske termer er oversatt til norsk i den internasjonale databasen Electropedia, som eies av International Electrotechnical Commission (IEC). Termene finnes både på bokmål og nynorsk. Dette er termer innen områdene jording, linjer, ledere, isolatorer, vernesystem/ beskyttelse, elektriske kabler samt eksplosjonsfarlige områder som hittil er oversatt. Electropedia inneholder i dag mer enn 20.000 termer og definisjoner på flere språk bl.a. engelsk, fransk, tysk og svensk, og nå også på norsk.

Gå til Electropedia

NEK på LinkedIn

Mange av våre artikler og annet relevant fagstoff ønsker vi å dele på LinkedIn. Vi ser frem til å få enda flere følgere og få spredd informasjonen om elektroteknisk standardisering.

Følg oss på LinkedIn

NEK på Facebook

Vi oppfordrer alle som er interessert i elektroteknisk standardisering til å følge oss på Facebook. Her vil det legges ut linker til interessante fagartikler om standardisering, men også om andre elektrofaglige temaer, samt bilder og oppdateringer fra våre arrangementer.

Følg oss på Facebook

NEK på Twitter

Vi oppfordrer alle som er interessert i elektroteknisk standardisering til å følge oss på Twitter. Her vil det legges ut linker til interessante fagartikler om standardisering, men også om andre elektrofaglige temaer, samt bilder og oppdateringer fra våre arrangementer.

Følg oss på Twitter