Regler og retningslinjer

Komitearbeidet følger regler og retningslinjer både for det nasjonale og det internasjonale arbeidet

Produsenter må følge lovverket og forskrifter i de enkelte land og region

Følg regler og retningslinjer!

Det er viktig for arbeidsprosessene og standardene som utvikles at alle komitemedlemmer følger samme regler og retningslinjer.

Vi anbefaler at både eksisterende og nye medlemmer setter seg inn i dokumentene som presenteres nedenfor.

Alle som kan tenke seg å delta i komitearbeid vil også ha nytte og glede av å lese dokumentene.

Dersom du arbeider med elektroteknikk i det daglige, og synes at standardiseringsarbeid er spennende, er du velkommen til å kontakte oss.

Generelle regler og retningslinjer

Retningslinjer for komitearbeid og utarbeidelse av publikasjoner

Retningslinjene er utviklet for å sikre enhetlige og pålitelige arbeidsprosesser. Samtidig gir de NEKs medlemmer innsyn i standardiseringsarbeidet som blant annet bygger på konsensus, åpenhet, frivillighet, kostnadseffektivitet, sporbarhet og etikk.

Vedtatt av styret 27. april 2023.

NEK RET:2023

Økonomisk støtte til reiser

I enkelte tilfeller anser NEK norsk deltakelse på regionale og internasjonale standardiseringsmøter som viktig for nasjonal interesse. NEK tilbyr mulighet for å søke om reisestøtte for at komitemedlemmer skal kunne delta på regionale og internasjonale standardiseringsmøter.

Dette er i hovedsak rettet mot akademia og SMB

Søknad om reisestøtte for komitemedlemmer

Etiske regler for NEK, herunder arbeid i NEKs komiteer

De etiske reglene gjelder ansatte og alle som arbeider innenfor NEKs komiteer og forumer.

Etiske regler i standardiseringsarbeid

IEC code of conduct for delegates and experts

Dokumentet viser til IECs veiledende regelverk om god opptreden ved deltagelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

IEC Code of conduct for technical work

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Personvernerklæringen forteller om hvordan NEK samler inn og bruker personopplysninger i sin virksomhet. Denne er i henhold til EU forordningen for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Patentdeklarasjoner mottatt av NEK

NEK må forholde seg til CEN-CENELEC Guide 8 definerer vanlig CEN- og CENELEC- praksis i forhold til patenter og IPR. Guide 8 beskriver en systematisk prosedyre for implementering av praksis utviklet på internasjonalt nivå av ISO og IEC. (Se ISO/IEC Directives Part 1, Reference to patented items, og Part 2, Annex F).

Patentdeklarasjoner mottatt av NEK

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?