Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

Adobe Stock

Vårt arbeidsprogram

Vi adopterer og implementerer normer og publikasjoner fra CENELEC og IEC i samsvar med våre medlemskapsforpliktelser. Disse blir løpende kunngjort under “Meddelelser”. Les om meddelelser

Se også CENELECs arbeidsprogram 2021

Når det gjelder oversikt over spesielle prosjekter angående NEK produkter planlagt lansert/relansert, se listen under.

 

 

Oversikt over spesielle prosjekter 2021 / NEK Work Programme 2021

Følgende prosjekter er planlagt arbeidet i 2021:

 

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 30.00 -I arbeid X IEC 60364-serien, CLC HD X
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett 30.00 -I arbeid X X
NEK 405:2020/Tillegg 1 El kontroll vegtrafikksystemer 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X ISO/IEC 17024
NEK 240-2 Isoleroljer – Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold – Del 2: Kabelanlegg for kraftforsyning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK JORDING Retningslinjer for jording i Maritime anlegg 30.00 -I arbeid X
NEN 62.75 Kraftkabler – belastningstabeller 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet IEC 60287
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 603+A1+A2+A3
NEK HD 604 S1:1994+A1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 604 +A1+A2+A3
NEK HD 626 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 626
NEK HD 627 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X HD 627
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (NY UTGAVE)
NEK EN 60811
X
NEK HD 620 S2 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV  30.00 -I arbeid X EN 60228
EN 60229
EN 60332-1-2
EN 60811 Serie
EN 60885-3
HD 605
HD 632
IEC 60183
IEC 60287 Serie
NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X
NEK 87 Kraftkabler – Opphengningsutstyr for PE-isolert hengeledning 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet
NEK 410-2 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC. 30.00 -I arbeid X IEC 60092-serie X
NEK 502 Elektrisk materiell – plugger og stikk 30.00 -I arbeid X IEC 60884-1 X
NEK 630 Samling – Styring av driftssikkerhet 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X X
NEK 631 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-1 X
NEK 633 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X EN 60300-3-3 X
NEK 486 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner – Del 2: Sikker drift av stasjonære litium-ion batterier 00.00 -Preliminary, prosjket ikke startet X en 62485-5 X

Oversikt over spesielle prosjekter 2020 / NEK Work Programme 2020

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2020:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 405-1 Kompetanse for personell — Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-4 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-1 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-2 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak ISO/IEC 17024 X
NEK TS 400 landbruk:2020 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus 60.00 – Publisert
NEK 405-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK 405-3:2014/Tillegg B Normativt Tillegg – Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen ISO/IEC 17024 X
NEK 405:2020 Elkontroll og termografering 60.00 – Publisert ISO/IEC 17024 X
NEK HD 603 S1 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 30.00 – I arbeid HD 603+A1+A2+A3 X
NEK HD 604 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 -I arbeid HD 604 +A1+A2+A3 X
NEK HD 626 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 30.00 -I arbeid X
NEK HD 627 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 30.00 – I arbeid X
NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 30.00 – I arbeid NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (ny utgave)
NEK EN 60811
X
NEK 410-1 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing 30.00 – I arbeid
NEK HD 620 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV 30.00 – I arbeid X
NEK HD 604 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 – I arbeid X
NEK420C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner 60.00 – Publisert IEC 60092 SERIE
NEK 700 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer – NEK 702:2016 Installasjon av kabling – NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 60.00 – Publisert EN 50173
NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK EN 50173-1 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Generelle krav 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-2 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Kontorbygninger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-3 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 3: Industrivirksomhet 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-4 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 4: Boliger 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-5 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 5: Datasentre 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50173-6 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 6: Distribuerte bygningstjenester 60.00 – Publisert EN 50173
NEK EN 50174-1 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring 60.00 – Publisert EN 50174
NEK EN 50174-2 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 2: Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger 60.00 – Publisert EN 50174
EN 50174
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem 60.00 – Publisert X
NEK 485:2020 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier 60.00 – Publisert EN 50272-2
NEK EN 60300-1 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 30.00 – I arbeid EN 60300-1
NEK EN 60300-3-3 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 30.00 – I arbeid EN 60300-3-3

Oversikt over spesielle prosjekter 2019 / NEK Work Programme 2019

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2019:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium SMB Ref. EN / IEC
NEK 405-20 Eltaks Elkontroll og termografering Q3 Published 60.60 X
NEK420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, Guide Q4 Final draft 60.60
NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler Q2 Published 60.60 EN 50525, EN 50363
NEK TS 400 Bolig NEK 400 bolig – teknisk spesifikasjon Q3 Published 60.60 X NEK 400
NEK 400 Landbruk NEK 400 landbruk – teknisk spesifikasjon Q1 2020 Forslag 00.60 X NEK 400

Oversikt over spesielle prosjekter 2018 / NEK Work Programme 2018

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium Ref. EN / IEC
NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Feb 2018 Publisert 65.51
NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Jun 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 320 Lynveranlegg -Risikovurdering, planlegging og installasjon Jul 2018 Publisert 65.51 EN 63305-serien
NEK 400 (engelsk) Electrical low voltage installations Nov 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 405 (samlet utg.) Elkontroll i bolig og næringsbygg Mar 2018 Publisert 65.51
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet maskiners elektriske utrusting – Generelle krav Okt 2018 Publisert 65.51 EN 60204-1, IEC 60204-1, HD 60364-serien
NEK 420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – Guide Q1 2019 Final draft 60.55
NEK EN 60300-1 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Q1 2019 Final draft 60.55
NEK 591 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Halogenfrie og brannbestandige kabler Q3 2019 På høring 40.20 EN 50525, EN 50363
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Q2 2019 På høring 40.20