Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

IEC

Vårt arbeidsprogram

Vi adopterer og implementerer normer og publikasjoner fra CENELEC og IEC i samsvar med våre medlemskapsforpliktelser. Disse blir løpende kunngjort under “Meddelelser”. Les om meddelelser

Se også CENELECs arbeidsprogram 2020.

Når det gjelder oversikt over spesielle prosjekter angående NEK produkter planlagt lansert/relansert, se listen under.

 

 

Oversikt over spesielle prosjekter 2020 / NEK Work Programme 2020

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2020:

Dokumentnummer Tittel Status/stadium SMB Ref. EN / IEC NS
NEK 405-1:2012 Kompetanse for personell — Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK 405-4:2014 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-1:2014 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK 405-2-2:2014 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll – bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK TS 400 landbruk:2016 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus 40.00 – Høring /
Komite avstemning
NEK 405-3:2014_v2:2017 Kompetanse for kontrollforetak og personell — Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017 Normativt Tillegg – Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK 405:2018 Elkontroll og termografering 30.00 – I arbeid ISO/IEC 17024 X
NEK HD 603 S1:1994 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 603 S1, utgave 2) – Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kV 30.00 – I arbeid HD 603+A1+A2+A3 X
NEK HD 604 S1:1994+A1:1997 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder den kabeltype som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 604 S1, utgave 2) – Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 -I arbeid HD 604 +A1+A2+A3 X
NEK HD 626 S1:1996 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 626 S1 Utg.2) – Isolert hengeledning, merkespenning inntil 1000 V 30.00 -I arbeid X
NEK HD 627 S1:1996 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 627 S1) – Plastisolerte signalkabler for merkespenning 500 og 750 V 30.00 – I arbeid X
NEK 535:2012 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V 30.00 – I arbeid NEK EN 50525
NEK EN 60228
NEK EN 50363
NEK EN50395
NEK EN 60332-1-2 (ny utgave)
NEK EN 60811
X
NEK 410-1:2008 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing 30.00 – I arbeid
NEK HD 620 S2:2010 (Dette er et utdrag av de fullstendige normene og inneholder de kabeltyper som var normert i Norge ved ikraftsettelsen av HD 620 S2) Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kV til 28,8/36 (42) kV 30.00 – I arbeid X
NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tillegg1:2012 Kraftkabler, 0,6/1 kV, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 30.00 – I arbeid X
NEK420C Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
Gruver og eksplosiver
50.00 – Styre godkjenning IEC 60092 SERIE
NEK 700:2016 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer – NEK 702:2016 Installasjon av kabling – NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre 30.00 – I arbeid EN 50173
EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK 701:2016 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK 702:2016 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling 30.00 -I arbeid EN 50174
EN 50700
EN 50310
EN 50600
NEK EN 50173-1:2011 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Generelle krav 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50173-2:2007 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 2: Kontorbygninger 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50173-3:2007 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 3: Industrivirksomhet 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50173-4:2007 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 4: Boliger 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50173-5:2007 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer — Del 5: Datasentre 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50173-6:2013 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 6: Distribuerte bygningstjenester 30.00 – I arbeid EN 50173
NEK EN 50174-1:2009 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring 30.00 – I arbeid EN 50174
NEK EN 50174-2:2009 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling — Del 2: Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger 30.00 – I arbeid EN 50174
NEK EN 50174-3:2013 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Del 3: Planlegging og utførelse av installasjoner utomhus 30.00 – I arbeid EN 50174
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem 30.00 – I arbeid X
NEK EN 50272-2:2001 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner — Del 2: Stasjonære batterier 40.00 – Høring / Komite avstemning EN 50272-2
NEK EN 60300-1 Styring av driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse 30.00 – I arbeid EN 60300-1
NEK EN 60300-3-3 Styring av driftssikkerhet – Veiledning i bruk – Estimering av livssykluskostnader 30.00 – I arbeid EN 60300-3-3

Oversikt over spesielle prosjekter 2019 / NEK Work Programme 2019

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2019:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium SMB Ref. EN / IEC
NEK 405-20 Eltaks Elkontroll og termografering Q3 Published 60.60 X
NEK420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, Guide Q4 Final draft 60.55
NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler Q2 Published 60.60 EN 50525, EN 50363
NEK TS 400 Bolig NEK 400 bolig – teknisk spesifikasjon Q3 Published 60.60 X NEK 400
NEK 400 Landbruk NEK 400 landbruk – teknisk spesifikasjon Q1 2020 Forslag 00.60 X NEK 400

Oversikt over spesielle prosjekter 2018 / NEK Work Programme 2018

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium Ref. EN / IEC
NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Feb 2018 Publisert 65.51
NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Jun 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 320 Lynveranlegg -Risikovurdering, planlegging og installasjon Jul 2018 Publisert 65.51 EN 63305-serien
NEK 400 (engelsk) Electrical low voltage installations Nov 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 405 (samlet utg.) Elkontroll i bolig og næringsbygg Mar 2018 Publisert 65.51
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet maskiners elektriske utrusting – Generelle krav Okt 2018 Publisert 65.51 EN 60204-1, IEC 60204-1, HD 60364-serien
NEK 420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – Guide Q1 2019 Final draft 60.55
NEK EN 60300-1 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Q1 2019 Final draft 60.55
NEK 591 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Halogenfrie og brannbestandige kabler Q3 2019 På høring 40.20 EN 50525, EN 50363
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Q2 2019 På høring 40.20