Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

IEC

Vårt arbeidsprogram

Vi adopterer og implementerer normer og publikasjoner fra CENELEC og IEC i samsvar med våre medlemskapsforpliktelser. Disse blir løpende kunngjort under “Meddelelser”. Les om meddelelser

Se også CENELECs arbeidsprogram 2019.

Når det gjelder oversikt over spesielle prosjekter angående NEK produkter planlagt lansert/relansert, se listen under.

 

 

Oversikt over spesielle prosjekter 2019 / NEK Work Programme 2019

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2019:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium SMB Ref. EN / IEC
NEK 405-20 Eltaks Elkontroll og termografering Q3 Published 60.60 X
NEK420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, Guide Q4 Final draft 60.55
NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler Q2 Published 60.60 EN 50525, EN 50363
NEK TS 400 Bolig NEK 400 bolig – teknisk spesifikasjon Q3 Published 60.60 X NEK 400
NEK 400 Landbruk NEK 400 landbruk – teknisk spesifikasjon Q1 2020 Forslag 00.60 X NEK 400

Oversikt over spesielle prosjekter 2018 / NEK Work Programme 2018

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Stadium Ref. EN / IEC
NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett Feb 2018 Publisert 65.51
NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Jun 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 320 Lynveranlegg -Risikovurdering, planlegging og installasjon Jul 2018 Publisert 65.51 EN 63305-serien
NEK 400 (engelsk) Electrical low voltage installations Nov 2018 Publisert 65.51 IEC 60364-serien, CLC HD 60364-serien
NEK 405 (samlet utg.) Elkontroll i bolig og næringsbygg Mar 2018 Publisert 65.51
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet maskiners elektriske utrusting – Generelle krav Okt 2018 Publisert 65.51 EN 60204-1, IEC 60204-1, HD 60364-serien
NEK 420D Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – Guide Q1 2019 Final draft 60.55
NEK EN 60300-1 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Q1 2019 Final draft 60.55
NEK 591 Styring av påregnelighet/driftssikkerhet – Veiledning til styring og anvendelse Halogenfrie og brannbestandige kabler Q3 2019 På høring 40.20 EN 50525, EN 50363
NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) Q2 2019 På høring 40.20