Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram

IEC

Vårt arbeidsprogram

Vi adopterer og implementerer normer og publikasjoner fra CENELEC og IEC i samsvar med våre medlemskapsforpliktelser. Disse blir løpende kunngjort under Meddelelsene.

Les om meddelelser

Når det gjelder oversikt over spesielle prosjekter angående NEK produkter planlagt lansert/relansert, se liste under.

 

 

Oversikt over spesielle prosjekter 2018

Følgende produkter er planlagt lansert/relansert i 2018:

Dokumentnummer Tittel Neste utg. Status Ref.
NEK 400 Lavspenningsinstallasjoner
NEK 410-2 Elektriske installasjoner i skip og fartøy
NEK 420 C Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, gruver og eksplosiver
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning – Del 1: Generelle krav – Oversatt utgave
NEK TS 400 Elektrolyse Anleggsbeskyttelse og sikkerhet ved arbeid i elektrolyseindustrien (vil inngå i NEK 400:2018)
NEK CLC/TS 50134-9 Protokoll for sosialalarm – Oversatt utgave
NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett