Komitefagområder: - Aktive norske komiteer

NK 302 – Tilknytning og grensesnitt for elanlegg og ekomnett over 24 kV

Paola Castro Publisert 30.09.2022

Les innlegg

NK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg

Paola Castro Publisert 30.06.2022

Les innlegg

NK 500 – Forsvar og beredskap

Paola Castro Publisert 30.04.2021

Les innlegg
Arbeid under spenning

NK 128 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Paola Castro Publisert 08.07.2020

Les innlegg

NK 300 – El- og ekom i samferdsel

Paola Castro Publisert 23.05.2019

Les innlegg
Nettverk og internet

NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things IoT

Paola Castro Publisert 05.02.2019

Les innlegg

NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet

Paola Castro Publisert 18.08.2017

Les innlegg
Oljeplattform

NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

Paola Castro Publisert 02.05.2017

Les innlegg

NK CERT – Produktsertifisering

Paola Castro Publisert 02.01.2017

Les innlegg
Alkolås i skolebuss

NK BTTF/116-2 – Norges Alkolåskomite

Paola Castro Publisert 02.01.2017

Les innlegg