NK JTC 3- Kvanteteknologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC

Arbeidsområde

Omfanget inkluderer standardisering innen kvanteteknologier, inkludert kvanteinformasjonsteknologier (kvantedatabehandling og kvantesimulering), kvantemetrologi, kvantekilder, kvantedetektorer, kvantekommunikasjon og grunnleggende kvanteteknologier.

Følgende er ekskludert og dekkes av andre komiteer:

  • Informasjonsteknologi NK JTC1 (JTC 1 og dets underkomiteer)
  • Nanoteknologi NK 113 (IEC TC 113 og ISO TC 229)
  • Fiberoptikk NK 86 (IEC TC 86)
  • Kryogene beholdere (ISO TC 220)
  • Halvledere NK 47 (IEC TC 47).

Nasjonalt arbied

NK JTC 3 sin intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC JTC 3.

Internasjonalt arbeid

Komitéen speiler de korresponderende komiteen i IEC. Arbeidsområdet til NK JTC 3 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC JTC 3.

Arbeidsprogram IEC JTC 3

Publikasjonsliste IEC TC 3

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Axel P. Mustad

Nordic Quantum Computing Group AS

Haakon Heyerdahl

Standard Norge

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023