Kategori: Samferdsel

Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Arild Kjærnli Publisert 28.09.2023

Les innlegg

Landstrømsforum markerer seg

Arild Kjærnli Publisert 31.03.2023

Les innlegg

Ny utgave av NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner 

Arild Kjærnli Publisert 07.03.2023

Les innlegg

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600 lansert!

Arild Kjærnli Publisert 17.02.2023

Les innlegg

Høring på NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021

Arild Kjærnli Publisert 28.06.2022

Les innlegg
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Arild Kjærnli Publisert 20.05.2022

Les innlegg

Hydrogen gjør skipene grønne

Arild Kjærnli Publisert 08.03.2022

Les innlegg

NEKs Eltransportforum inviterer til gratis seminar

Arild Kjærnli Publisert 15.10.2021

Sentrale aktører må snakke sammenEltransportforum er et nytt initiativ fra NEK for å bringe sentrale aktører innenfor landbasert transport sammen. Hensikten er å avdekke hindringer og finne løsninger som skal...

Les innlegg

Elektrisk vei – veien å gå?

Arild Kjærnli Publisert 03.06.2021

Dagens batterier egner seg ikke for langtransportElbilen har tatt Norge med storm og vi har blitt et foregangsland i den bærekraftige bilismen. Likevel er det ikke bare fryd og gammen....

Les innlegg
Veibelysning

Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring

Arild Kjærnli Publisert 21.04.2021

Standard for elanlegg i offentlig vegNEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem ble lansert i januar 2021. Standarden gir en metode for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene i Statens vegvesens vegnormal 601,...

Les innlegg