Kategori: Samferdsel

Høring på NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021

Arild Kjærnli Publisert 28.06.2022

Les innlegg
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Arild Kjærnli Publisert 20.05.2022

Les innlegg

Hydrogen gjør skipene grønne

Arild Kjærnli Publisert 08.03.2022

Les innlegg

NEKs Eltransportforum inviterer til gratis seminar

Arild Kjærnli Publisert 15.10.2021

Sentrale aktører må snakke sammenEltransportforum er et nytt initiativ fra NEK for å bringe sentrale aktører innenfor landbasert transport sammen. Hensikten er å avdekke hindringer og finne løsninger som skal...

Les innlegg

Elektrisk vei – veien å gå?

Arild Kjærnli Publisert 03.06.2021

Dagens batterier egner seg ikke for langtransportElbilen har tatt Norge med storm og vi har blitt et foregangsland i den bærekraftige bilismen. Likevel er det ikke bare fryd og gammen....

Les innlegg
Veibelysning

Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring

Arild Kjærnli Publisert 21.04.2021

Standard for elanlegg i offentlig vegNEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem ble lansert i januar 2021. Standarden gir en metode for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene i Statens vegvesens vegnormal 601,...

Les innlegg

NEK 600 webinar

Arild Kjærnli Publisert 25.03.2021

NEK 600 – ny standard Tidligere i år lanserte NEK en ny standard for el– og ekomanlegg i veginfrastruktur. Den nye standarden heter NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem, og er utviklet i samarbeid med Statens...

Les innlegg

Hydrogen kan slå ut diesel

Arild Kjærnli Publisert 29.01.2021

For å nå målene som er nedfelt i Paris-avtalen er vi avhengig av å erstatte fossilt drivstoff. For mindre kjøretøy har el-kraft tatt denne rollen mens det for skip, landbruksmaskiner,...

Les innlegg

Ny vegstandard vil spare penger

Arild Kjærnli Publisert 13.01.2021

Samarbeid mellom NEK og Statens vegvesenNEK og Statens vegvesen har gjennom 18 måneder samarbeidet om å utvikle en standard. Standarden gir kravene for å tilfredsstille Statens vegvesens vegnormal N601 Sikkerhetskrav...

Les innlegg

Klimaplan krever elektrifisering av Norge

Arild Kjærnli Publisert 11.01.2021

Krever elektrifiseringRegjeringen la fredag 8. januar fram sin klimaplan for at Norge skal bli et nullutslippsland og stadfestet målet om en reduksjon av utslippene på 50-55% innen 2030. Samtidig presenterte...

Les innlegg