Tilbake

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600 lansert!

Tekst: Gunnar Gjesdal

Norske veier inneholder i dag avanserte tekniske løsninger for kommunikasjon og elanlegg. Kravene til disse installasjonene finnes i standarden NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem. Nå har NEK utgitt en ny spesifikasjon for standarden.

NEK TS 600:2022 Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021

Norske veier inneholder i dag avanserte tekniske løsninger for kommunikasjon og elanlegg. Kravene til disse installasjonene finnes i standarden NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem. Nå har NEK utgitt en ny spesifikasjon for standarden.

Erstatter Statens vegvesen sin håndbok

NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå funksjonskrav, samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Med utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok V630 er NEK TS 600 utarbeidet av, og forankret i NEKs normkomite for El- og ekom i samferdsel – NK 300. NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler.

Bygger på NEK 600

NEK TS 600 bygger på kravene i NEK 600. Det stilles også krav i spesifikasjonen som må tilfredsstilles dersom man benytter de beskrevne metodene. I tillegg gis det veiledning til hvordan de generelle kravene i NEK 600 kan etterleves. Det er ikke gitt veiledning til alle deler av standarden, men elementene der bransjen har sett mest utfordringer er inkludert.

NEK TS 600 gir en lengre beskrivelse om hvordan man kan gjennomføre risikovurdering, dokumentasjon og verifikasjon, dette er utarbeidet i samarbeid med myndighet og viser forventningsnivået.

Gir bedre forståelse

En teknisk spesifikasjon, som for eksempel NEK TS 600 kan bidra til bedre forståelse av grunnstandarden. En TS kan vise til metoder og eksempler for å tilfredsstille de normative kravene og spore brukerne i riktig retning for å etterleve regelverket.

I forbindelse med utgivelsen av NEK TS 600 er det også linket opp til eksempler på risikovurdering for elektriske anlegg og maskiner på nek600.no. Disse kan lastes ned gratis og videreutvikles av den enkelte bruker. På nek600.no finner du også annen informasjon og nyttige lenker.

Gratis webinar 29. mars

I forbindelse med lansering av den nye publikasjonen blir det også avholdt et gratis webinar 29. mars. Webinaret vil bli tatt opp og påmeldte vil få tilgang til opptaket slik at det kan sees når det passer best.

Les mer om gratis webinaret og meld deg på!