Tilbake

Ny utgave av NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner 

NEK 900 er den etablerte standardsamlingen for elektriske jernbaneinstallasjoner. Samlingen består av flere europeiske standarder, som utgjør det sentrale henvisningsgrunnlaget for FEF. NEK 900 har nå blitt utgitt i ny og bearbeidet utgave, som dekker endringene på fagfeltet.

Ny standardsamling for jernbanesektoren

NEK 900 er en samling av de mest benyttede elektrotekniske standardene innen jernbanesektoren. Samlingen inkluderer NEK EN 50119, som gir krav til kontaktledningssystemer, mens NEK EN 50122 del 1, 2 og 3 tar for seg beskyttelsestiltak. Denne gangen vil NEK 900 bare komme ut på originalspråket, som er engelsk

-Jernbanesektoren blir stadig mer internasjonal, og henvisninger til standarder er en viktig referanse ved innkjøp. Når mange av leverandørene er internasjonale er det naturlig at henvisningsgrunnlaget er på et språk alle kan relatere seg til. Standardsamlingen har også en pris som er sterkt redusert i forhold til å kjøpe hver enkelt delstandard, forteller Gunnar Gjesdal som er fagansvarlig for samferdsel i NEK.

NEK 900:2023 er en metode for å oppnå bestemmelsene i FEF

Forside NEK 900:2023

Forside NEK 900:2023

NEK 900 er det sentrale henvisningsgrunnlag for bestemmelsene som gjelder elektriske jernbaneanlegg i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF). Forskrift, veiledning til forskrift og standarder angir samlet det minimum av sikkerhetsnivå som myndighetene krever. Samtidig er standardsamlingen basert på europeiske standarder slik at kravene er de samme i hele EU og EØS-området. Det europeiske jernbanenettet henger sammen i èn stor infrastruktur. For at dette skal fungere på tvers av landegrensene er felles standarder eneste farbare vei. Et pan-europeisk regime gir også stor forutsigbarhet i avtaler mellom leverandør og oppdragsgiver.

-En enkel metode for å sikre at leveranser tilfredsstiller det offentliges regelverk er å bruke standarder. I FEFs veiledning henvises det til standarder som en metode for å tilfredsstille forskriften. Dersom en leveranse oppfyller kravene i de henviste standardene er denne i samsvar med forskriften.  Kravene i NEK 900:2023 er henvist som en metode for å tilfredsstille sentrale bestemmelser i forskriften, fortsetter Gunnar Gjesdal.

 NEK EN 50119 – krav til kontaktledningssystemer

Den europeiske standarden NEK EN 50119 omfatter kontaktledningssystemer for jernbaner, lettbaner og trolleybusser. Standarden gjelder for nyinstallasjoner av kontaktledningsanlegg og for rehabilitering av eksisterende kontaktledningssystemer. NEK EN 50119 inneholder krav og tester for utforming av kontaktledninger, krav til konstruksjoner og strukturelle beregninger og verifikasjoner, samt krav og tester for konstruksjonen av sammenstillinger av utstyr samt enkeltdeler. Krav til skinnesystemer for jernbane er ikke en del av standarden.

NEK EN 50122 – krav til beskyttelsestiltak

De tre delene av NEK EN 50122 som er inkludert i NEK 900:2023 spesifiserer krav til beskyttelsestiltak mot elektriske feil og skade på utstyr, samt farlige forhold for personer.

Del 1 omfatter sikkerhetskrav for faste elektriske jernbaneinstallasjoner generelt

Del 2 omfatter krav for å hindre skader fra vagabonderende strøm fra DC- trekksystemer

Del 3 omfatter krav i situasjoner der man får interaksjon mellom AC og DC trekksystemer

Krav til arbeidsrutiner og registreringsplikt for sakkyndig firma er ikke inkludert i standardene.

NEK 900 seminar

For å ta brukerne gjennom endringene i standarden vil NEK arrangere et seminar 24. mai. Seminaret vil blir gjennomført i samarbeid med Bane Nor, og vil foregå i Bane Nors lokaler. Det er også mulig å delta digitalt.

-Under seminaret vil bidragsytere fra bransjen vil fortelle mer inngående om de enkelte delene av NEK 900. Programmet for seminaret er under utarbeidelse og vil foreligge i løpet av kort tid, avslutter Gunnar Gjesdal.

Samlingen er nå tilgjengelig i nettbutikken.

Kjøp NEK 900 i nettbutikken