Tilbake

Høring på NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021

NEK har utviklet den tekniske spesifikasjonen NEK TS 600. NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK inviterer nå til offentlig høring av den nye spesifikasjonen.

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på NEK TS 600:2022-  Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021 

NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600.

Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem. 

Høringen er åpen og andre enn NEKs predefinerte høringsinstanser kan også komme med sine kommentarer.

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen er 22.08.2022. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Høringsbrev

Last ned høringsutkast

Kommentarskjema

Les mer om NEK 600 høring