Kategori: Maritime elinstallasjoner

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Arild Kjærnli Publisert 14.12.2022

Les innlegg

Hydrogen gjør skipene grønne

Arild Kjærnli Publisert 08.03.2022

Les innlegg

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Arild Kjærnli Publisert 04.03.2022

Les innlegg

Veileder for havbruksnæringen på trappene

Arild Kjærnli Publisert 06.02.2022

Les innlegg

Framtida for norsk elektrisitet

Arild Kjærnli Publisert 21.01.2022

Les innlegg

Ny veileder for landstrøm

Arild Kjærnli Publisert 29.07.2021

Veileder om standarder for landstrømsinstallasjonerLandstrømsforum er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova. Forumet består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med er å...

Les innlegg

Batterier er fremtiden!

Arild Kjærnli Publisert 04.03.2021

I tråd med ambisjonene om lavere utslipp fra skipsflåten blir batterier stadig mer aktuelt for essensielle operasjoner ombord. Innenfor fiske og oppdrettsnæringen ser man tilsvarende utvikling hvor både hel-elektriske båter...

Les innlegg

Elektrisk fremdrift er framtiden for skipsfarten

Arild Kjærnli Publisert 19.02.2021

Ambisøse klimamålInnen 2050 er målet at norsk skipsfart skal være klimanøytrale. Dette er ambisiøse mål fra en bransje som i dag er avhengig av diesel og tungolje for framdrift.-Det er...

Les innlegg

Webinar om maritim navigasjon og radiokommunikasjon

Arild Kjærnli Publisert 12.02.2021

Den norske standardiseringskomiteen NK 80 arbeider med krav til utstyr og systemer for navigasjon og radiokommunikasjon. Under ledelse av Geir Lyngheim Olsen er komiteen ansvarlig for å fremme Norges syn...

Les innlegg

Gratis webinar 4. februar – Elektriske installasjoner i skip

Arild Kjærnli Publisert 29.01.2021

Ny utgave av NEK 410 A – Elektriske installasjoner i skipDen sentrale standarden for elektriske installasjoner i skip, NEK 410, foreligger nå i ny utgave. Det er 12 år siden...

Les innlegg