Tilbake

Jordfeilstrømmens veier er uransakelige 

NEK utvikler for tiden en ny publikasjon for jording i maritime elektriske installasjoner – NEK TS 412. Den nasjonale Ex-konferansen 14-15 november presenteres arbeidet og en del av problemstillingene som NEKs arbeidsgruppe står overfor.  

Hvor vanskelig er jording?

Jording. Hvor vanskelig kan det egentlig være? Ganske vanskelig viser det seg. Livet hadde vært enkelt om vi bare kunne jorde alt som blinket av metall. Rett og slett sørget for tykke gulgrønne ledere over alt, som trygt kunne lede bort enhver feilstrøm. Jordfeilstrømmens veier er kanskje ikke uransakelige, men skaper tydeligvis en del hodebry. 

Funksjonsjord, beskyttelsesjord, referansejord, systemjord, hovedjord, sikkerhetsjord, utjevningsjord, instrumentjord, egensikker jord. Kjært barn har mange navn, men her er det også mange forskjellige barn å holde styr på.  

Krav i standard

Etablerte standarder setter krav til tverrsnitt på jordleder og sier noe om hvilket system som kan anvendes. Eksempelvis IT-nett eller TN-nett. Standardene er imidlertid ikke like presise når det kommer til detaljene. For eksempel om hvordan jordingsarrangementet skal se ut fra tavle til forbruker, etablering av IS-jord for bruk på egensikre kretser, jording av kabler, sensorer og kommunikasjonsutstyr, eller problematikk med galvanisk korrosjon. 

Åpen for tolkning

Ettersom standardene er relativt åpne for tolkning av den praktiske utførelsen, kan dette føre til en del uheldige situasjoner. Tenk deg at du bestiller en installasjon og spesifiserer denne etter gjeldende standarder. I tillegg må du selv spesifisere detaljene for utførelsen av jordingsarrangementet. Det går 10 år og du får beskjed om at din tolkning av standardene er feil og tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene som gjaldt på det tidspunktet. Resultatet er at du må ta en ekstra kostnad å bygge om, selv om anlegget har fungert helt fint i 10 år.  

Teknisk spesifikasjon for jording i maritime installasjoner

For å skape mer klarhet i problemstillingene vil NEK gi ut en teknisk spesifikasjon for jording i maritime installasjoner, kalt NEK TS 412. NEK TS 412 tar sikte på å tilby en preakseptert løsning, men ønsker ikke å utelukke andre løsninger. Ved å spesifisere NEK TS 412 i tillegg til gjeldende standarder, blir det forhåpentligvis mulig å unngå en del misforståelser, øke kompetansen og ikke minst spare penger.  

Mer om dette kommer på Den nasjonale Ex-konferansen 14-15 November 2023. 

Les mer og meld deg på Ex-konferansen!