Blogg

Tilbake

Møt NEK på Eliaden!

  1. mai åpnes dørene på Eliaden opp for første gang på fire år. NEK stiller med egne stand og er klar for en faglig prat.

NEK har stand på Eliaden 31. mai – 2. juni. Der kommer vi til å presentere nye standarder som NEK 400:2022 og NEK 399:2022. Vi har også lansert NEK 487, som er en ny standard for installasjon og drift av batterier. Du er velkommen til å stikke innom oss til en faglig prat.

Den store begivenheten for NEK under Eliaden er selvfølgelig lanseringen av NEK 400:2022. For å markere denne begivenheten skal vi i samarbeid med Nelfo arrangere et seminar hver eneste dag fra kl 14 – 16. Her vil vi ta opp alle de viktigste endringene  fra forrige utgave.

Du kan melde deg på NEK 400:2022 seminar her.

Dersom du ikke skal på Eliaden kan du få presentert den nye utgaven av NEK 400 under vårt webinar 3. juni. Melder du deg på vil du få tilsendt opptak av webinaret. Da kan du se webinaret om igjen når det passer deg. Blir det vanskelig å delta 3. juni kan du melde deg på slik at du får opptaket og kan velge selv når du skal se.

Les mer og meld deg på NEK 400:2022 webinar her!

Tilbake

Hva er nytt i NEK 400:2022 – gratis webinar

NEK 400:2022 lanseres 31. mai. I den nye utgaven er det flere endringer både i form av nye delstandarder, fjerning av krav og tydeliggjøring. Den nye standarden vil tre i kraft fra 1. juli 2022.

Når NEK 400:2022 lanseres 31. mai markerer det slutten av en lang prosess. Standardiseringskomiteen NK 64 har da gått igjennom hver eneste delstandard, og sjekket oversettelsen av IEC og Cenelec dokumenter som NEK 400:2022 er basert på.

Fjernet eller slått sammen

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Eksempelvis gjelder dette kravene til utendørs bygningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7. I andre tilfeller fjernes en delstandard for å bli erstattet av en ny. Normalt er dette basert på internasjonale endringer, men det kan bli gjort tilpasninger for å overholde norsk regelverk.

Ladeklare bygg er nytt

I NEK 400:2022 er det innført flere nye særnorske delstandarder. En av de som har fått mye oppmerksomhet er NEK 400-8- 824 Ladeklare byggverk. Denne delstandarden er innført for at NEK 400:2022 skal samsvare med kravene i TEK 17. I praksis betyr det at alle bygg eller parkeringsplasser nå må gjøres klare for å kunne montere ladeutstyr.

Batteriinstallasjoner

Kravene til batteriinstallasjoner som tidligere har ligget i NEK 400-8-806 blir nå erstattet av de nye standardene NEK 485 (bly-syre) og NEK 486 (li-ion). Disse standardene er basert på IEC og Cenelec standarder. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å gjenta krav fra andre standarder i NEK 400:2022 og henviser derfor til kravene i NEK 485 og NEK 486.

Elektriske installasjoner i boliger

Kapittel 400-8-823 som omhandler elektriske installasjoner i boliger har blitt forenklet for enkelte krav. I tillegg kreves det nå minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak. Det blir også innført krav om at det sammen med huseier/bruker skal vurderes å montere USB-tilkobling for lading av mobiltelefon og nettbrett i enkelte rom.

Kravene til lading av elektriske kjøretøy endres i NEK 400:2022

Forsyning av elektriske kjøretøy har fått en del omarbeidede krav. Kravene ligger i delstandard NEK 400-7-722. Først og fremst har det blitt foretatt en del presiseringer og klargjøringer slik at man kan unngå misforståelser. Videre er kravene til tilkoblingspunktene blitt gjort mer detaljerte, noe som får konsekvenser for bruk av Schuko.

NEK 400:2022 vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Etter denne datoen skal man bruke NEK 400:2022 for prosjektering og installasjon av elanlegg. DSB vil imidlertid gi noen overgangsordninger for prosjekter som allerede er i gang.

3. juni arrangerer NEK og Nelfo et gratis webinar for å presentere endringer og tillegg i NEK 400:2022.

Les mer og meld deg på gratis webinar!

Tilbake

Utmerkelse til nordmenn

Norge utmerker seg i internasjonal standardisering. Nylig ble tre nordmenn tildelt IEC 1906 award for sin innsats i internasjonal standardisering.

Arild Kjærnli

IEC 1906-Award er en høyt anerkjent utmerkelse som deles ut hvert år fra det internasjonale standardiseringsorganet IEC. I kriteriene heter det at prisen deles ut til mennesker som har oppnådd et eksepsjonelt godt resultat gjennom sin personlige deltakelse. Videre heter det at resultatet skal ha gitt IECs arbeid betydelig framgang.

Tre priser til Norge

Under NEKs årsmøte for 2022, som ble avholdt 19. mai, fikk tre norske vinnere sine bevis på at de har blitt tildelt denne gjeve IEC 1906-award. Prisen har de blitt tildelt for sin innsats innenfor ulike felt i|  det internasjonale standardiseringsarbeidet. De er nominert av sine kolleger i standardiseringskomiteene, og det må ses på som et ekstra sterkt tegn på at man har gjort et markant arbeid.

Harald Hulaas

Harald Hulaas har mottatt prisen på bakgrunn av sitt arbeid i IECs tekniske komite TC 4 – Hydralic turbines. Hulaas er også med i den norske speilkomiteen NK4 – Vannturbiner, noe han har vært siden 2011. De siste 14 årene har Hulaas arbeidet som sjefsingeniør i Norconsult.

Ole-Herman Bjor

Ole Herman Bjor er medlem i IECs tekniske komite TC 29 – Electroacoustics og det er hans innsats i denne komiteen som har gitt ham utmerkelsen. Foruten å delta i det internasjonale arbeidet i IEC er Bjor også NK 29 – Elektroakustikk, som er den norske speilkomiteen. Det er ikke første gang Ole-Herman Bjor har fått en utmerkelse for sitt arbeid innenfor standardisering og mottok i 2017 Kongens fortjenestemedalje.

Arild Røed

Arild Røed har fått tildelt prisen for sitt arbeid innenfor IECEx, som arbeider med elektriske installasjoner og produkter i eksplosjonsfarlige områder. Til daglig er Røed fagsjef for ex-områder og maritime el-installasjoner i NEK. Han er også administrativ leder for IECs arbeid i TC 18 – som utarbeider de elektrotekniske standardene for skip og offshore.

-Det er flott at Norge blir tildelt tre 1906-award. Dette er et bevis på at våre eksperter etterlater seg kraftige fotavtrykk i internasjonal standardisering. Vi ser på dette som en spore til ytterligere innsats og jeg er overbevist om at flere nordmenn vil motta utmerkelser i årene som kommer, sier Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Tilbake

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

NEK har nylig avsluttet arbeidet med en ny standard for elkontroll i vegtrafikksystemer. Den nye standarden er et samarbeid mellom komiteene for elkontroll og samferdsel. Det er ventet at den nye standarden vil bidra til høyere kvalitet og lavere kostnader for leveransene til vegtrafikksystemer.

Veibelysning

Forvaltere og eiere av veganlegg har ansvaret for overtagelse av el- og ekominstallasjoner for betydelige ressurser. Dette er høyst kritisk infrastruktur med strenge krav til funksjonskvalitet. For å sikre at leveransene lever opp til kvaliteten som kreves i kontraktene innenfor samferdsel, har det vært ytret ønsker om et standardisert verktøy for kontroll. For å møte dette ønsket har NEK utarbeidet en egen standard som vil ivareta dette behovet.

Samarbeid mellom fagmiljøer

NEK har to standardiseringskomiteer som har samarbeidet om utviklingen av den nye standarden. Komiteen NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan har vært i førersetet under utviklingen. Dette sikrer en lik struktur som de andre standardene i 405-serien. Komiteen har arbeidet med standardisering innen elkontroll siden 2006. Med i arbeidet for å utvikle en ny standard har de hatt med seg komiteen NK 300 El og ekom i samferdsel. Dette er en relativt ny standardiseringskomite som ble etablert i 2019, men har allerede utgitt sin første standard, NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom dette samarbeidet har man klart å ivareta interessene fra både elkontroll-miljøet og aktørene innenfor samferdsel.

Standarden stiller krav

I NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer blir det stilt krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk for leveranser til vegsektoren. Standarden vil bidra til å sikre at leveranser er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav, den vil sikre kvalitet og kan spare samfunnet for store kostnader.

Sikrer kvalitet i leveranser

Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter, og generell kontroll av oppdrag for el og ekominstallasjoner.  Å sikre at disse leveransene oppfyller kravene spesifisert i kontrakter er svært viktig. En tredjepartsvurdering  kan bidra til å senke konfliktnivået og forbedre både prosjekt- og samfunnsøkonomien i samferdselsprosjekter.

Kan dekke hele samferdsels sektoren

Standarden dekker i første omgang vegsektoren, men er bygget opp etter en modell som kan være relevant for hele samferdselssektoren, og for kritisk infrastruktur generelt.

 

Den nye standarden forventes å bli publisert i juni 2022.

 

 

 

 

Tilbake

NEK og Nelfo inviterer til lansering av NEK 400:2022

NEK 400:2022 lanseres på Eliaden 31.05 – 02.06. Nelfo og NEK inviterer til lanseringsseminar hver dag kl 14 – 16.

På seminaret vil det være en blanding av foredrag og paneldebatt. Leder av NK 64, Dr. ing. Eirik Selvik, vil presentere nyhetene. Dere vil også høre fra Tommy Lundekvam, NEK  og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, Nelfo. Noen av temaene vil være forankring av N-leder, bruk av DC brytere i solcelleanlegg, Schuko kontakt for elbil lading, verifikasjon av installasjoner, bruk av AFDD, landbruksinstallasjoner, energilagring, ladeklare bygg, lading av elbåter og varsling på overspenningsvern.

NEK vil også ha stand på Eliaden. Kom gjerne innom for å se på den nye NEK 400:2022, og slå av en faglig prat.

Seminaret holdes på Hovedscenen, hall C

Meld deg på!!

Tilbake

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Standarden NEK 399:2022 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett ble lansert 5. mai. Nå inviterer de sentrale aktørene i utviklingen av standarden til seminar i Trondheim 18. mai.

NEK 399 ble lansert 5. mai 2022 og anledningen ble markert med et webinar. Under webinaret fikk deltakerne høre om endringene som har skjedd med standarden. Samtidig var det også foredrag som tok for seg standarden fra synsvinklingen til Nelfo, Nkom og nettselskapene.

-Jeg må si at webinaret på alle måter var vellykket. Det var hele 2.640 påmeldte deltakere, og det sier vel sitt om interessen rundt denne standarden, sier Tommy Lundekvam, fagsjef lavspenning i NEK.

NEK, REN, Nelfo og Nkom ønsker i lys av interessen rundt NEK 399 og andre standarder å komme nærmere de som bruker standardene. Det vil derfor bli arrangert korte seminarer på utvalgte steder i Norge. Under seminarene vil du få presentert siste nytt innenfor standardisering. Samtidig får du også anledning til å snakke med noen av de sentrale personene i utviklingen av standardene.

-En ting er å formidle budskapet vårt rundt nye standarder i et webinar. Vi får da gitt informasjon om endringer og nye krav, men vi får ikke snakket med folk. Dette har vi lyst til å gjøre noe med og kommer i de nærmeste månedene til å arrangere seminarer på utvalgte steder i Norge. Foruten å presentere nyheter får vi også anledning til å ha en dialog med de som faktisk arbeider etter standardene, fortsetter Tommy Lundekvam.

Neste møte blir arrangert i Trondheim på Scandic Lerkendal fra klokken 13:00 til 15:00.

Meld deg på her!

Tilbake

Nordic Young Professional Workshop 2022

NEK arrangerte 27. april en workshop for unge innenfor elektroteknikk i samarbeid med de andre nordiske standardiseringsorganisasjonene. Under workshopen ble deltakerne delt i grupper og arbeidet med løsninger for bærekraftig transport. I presentasjonene av løsninger ble spesielt sirkularitet, løsninger tilgjengelig for alle og tilrettelegging for u-land trukket fram.

Nordisk digital workshop

27 april arrangerte de nordiske standardiseringsorganisasjonene en digital workshop for unge under 35 år innenfor elektrotekniske miljøer. Under temaet «bærekraftig transport for bærekraftig samfunn» skulle de 37 deltakerne fordeles i 5 ulike grupper med medlemmer på tvers av landegrensene. I forkant av arrangementet hadde alle deltakerne fått tilsendt ett omfattende materiale som forberedelse til samlingen.

-Ikke alle de nordiske landene har kommet like langt innenfor elektriske transport som Norge. Vi hadde derfor med presentasjoner fra styreformann i NEK, Tore Tomter, og leder av elbilkomiteen, Jan Tore Gjøby. På den måten fikk deltakerne et bilde av hva som har blitt gjort i Norge for å elektrifisere privat bilismen, som er helt unikt i verdens sammenheng, forteller Kristin Fagerli, Young Professional ansvarlig i Norge.

FNs bærekraftsmål

Hoveddelen av Nordic Young Professional 2022 var gruppearbeidet. Deltakerne skulle fokusere på FNs bærekraftsmål, og ble bedt om å rette spesiell oppmerksomhet mot:

Mål 7 – Ren energi for alle

Mål 9 – Innovasjon og infrastruktur

Mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn

-FNs bærekraftsmål er retningsgivende for hvordan vi skal klare klimamålene og samtidig skape bærekraftige samfunn globalt. Vi valgte å fokusere på de målene som ligger tettest opp mot elektroteknisk kompetanse og elektrifisering. Hver for seg er disse 3 målene viktige, men i bærekraftig transport danner de sammen en solid bærebjelke, fortsetter Kristin Fagerli.

Resultat av workshop

Gruppene fikk tildelt hvert sitt bærekraftsmål, som skulle danne innfallsvinkel i diskusjonene. Hver enkelt gruppe presenterte sine løsninger for plenum. De viktigste løsningene til gruppene var:

Sirkularitet

Gruppene mente at sirkularitet var en viktig dimensjon på veien mot et bærekraftig samfunn. Spesielt ble gjenbruk av batterier i elbiler trukket fram. Dersom et batteri fortsatt er trygt å bruke kan man bruke dette i andre sammenhenger enn i bil. Eksempelvis kan det bli brukt til energilagring i forbindelse med solcelleanlegg.

Gjennom å legge til rette for reparasjon snarere enn kassering kan man spare miljø. En forutsetning er at det ikke kan være proprietære løsninger for reparasjon. Mulighetene for å reparere må være åpne slik at «alle» kan gjøre det på en enkel og trygg måte. Gruppene mente at dette bare kunne oppnås gjennom standardiserte løsninger hvor fremgangsmåte er lik fra produsent til produsent.

Utviklingsland en del av løsningen

Utviklingsland henger ofte teknologisk etter i-landene. Dette medfører at utslipp ligger på et høyere nivå enn det man ser i de mer industrialiserte samfunnene. Ved å gjøre teknologi tilgjengelig for utviklingslandene kan man hoppe over flere generasjoner av teknologisk utvikling. På den måten kan man sørge for at bærekraft ikke bare er de rike landenes bidrag i klimakampen.

Ladeløsninger tilgjengelig for alle

Tilgjengelighet til grønn energi er ett viktig parameter for å skifte til bærekraftige løsninger. Ikke minst ser man at dette er tilfelle med lading av transportmidler. Uten forutsigbarhet og god tilgang til energi vil man ikke foreta et bytte til bærekraftig energi. Ladeløsninger må derfor være tilgjengelig for alle. Dette kan bare løses gjennom standardiserte løsninger.

-Det var morsomt å se at resultatet fra de ulike gruppenes arbeid inneholdt mange av de samme elementene. Sirkularitet blir spesielt trukket fram. Det fordrer standardiserte løsninger både for å kunne gjenbruke og for å reparere. Samtidig vil standardiserte løsninger også spille en rolle i å la u-landene ta i bruk ny teknologi. Med en standardisert løsning vil kompetanseoverføring bli langt lettere og det vil ikke være noen forskjell på hvordan man reparerer solcelleanlegg i Australia eller Tanzania, avslutter Kristin Fagerli.

Les mer om Young Professionals.

Tilbake

Nærmere 1.200 påmeldt gratis webinar 5. mai

Det er rekordhøy påmelding til lanseringen av den nye utgaven av NEK 399 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett. NEK ser dette som et bevis på den brede utbredelsen standarden har fått. Under gratis webinaret vil man gå igjennom endringer og nye krav i standarden.

Enorm interesse

Lanseringswebinaret for NEK 399 som går av stabelen 5. mai har fått en enorm oppmerksomhet. Under webinaret vil man få en gjennomgang av endringer og nye krav i standarden, som har fått bred utbredelse. Det har ført til en rekordhøy påmelding.

-Det er ganske formidabelt det vi er vitne til nå. Vi har slått alle rekorder for deltakere på våre arrangement. Det er fortsatt mange dager igjen til webinarstart og det er allerede mer enn 1.000 påmeldte. Dette viser den enorme interessen det er for NEK 399, forteller fagsjef Tommy Lundekvam.

Omfattende endringer

Den nye utgaven har gjennomgått en omfattende omarbeiding. I tillegg vil Metode D

-NEK 399 blir ofte henvist til i kontrakter for å bestemme ansvarsforholdene mellom eierne av de offentlige nettene for både elektrisitet og ekom og huseier. Før NEK 399 ble tatt i bruk var dette et område som kunne medføre konflikter. I dag hjelper standarden til at alle parter kjenner sitt ansvar. For alle som arbeider med elanlegg vil det være viktig å holde seg oppdatert om endringene. Også er det jo gratis, fortsetter Lundekvam.

Alle får opptak

Alle deltakere vil etter webinaret få tilsendt opptak av webinaret. Da har man muligheten til å se presentasjonene på nytt eller få med seg webinaret selv om man var forhindret under selve arrangementet.

-Jeg vil anbefale alle interesserte å melde seg på enten du kan delta under selve arrangementet eller ikke. Alle påmeldte vil få opptak slik at du kan se alle presentasjonen i fred og ro når det passer deg, avslutter Tommy Lundekvam.

Les mer om webinaret og meld deg på!

Tilbake

Maskininstallasjoner er ikke som andre installasjoner

Elektriske maskiner skiller seg fra andre elektriske installasjoner og krever andre vurderinger for god maskinsikkerhet. En maskin består av bevegelige deler som drives av motorer og styres av elektrisk utstyr. Om dette feiler kan det medføre fysiske farer i tillegg til elektriske farer. Maskinsikkerhetsstandarden (NEK EN 60204-1) tar høyde for nettopp disse utfordringene.

EU-direktivene for maskinsikkerhet må oppfylles

I takt med at samfunnet blir mer automatisert øker også innslaget av maskiner. I alt fra veganlegg til landbruk blir stadig flere funksjoner ivaretatt av elektriske maskiner. Dette gjør at installasjonene ikke bare blir flere, men også mer krevende med hensyn til sikkerhet. I Europa reguleres disse sikkerhetsaspektene gjennom lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Disse direktivene er Norge som EØS-nasjon forpliktet til å følge.

-Standarden NEK 60204-1 Maskinsikkerhet er godkjent av EU-kommisjonen og oppfyller spesifikke sikkerhetsbestemmelser i direktivene. Du kan godt si at den fungerer som en verktøykasse som gjør det enkelt å oppfylle bestemmelsen i direktivene, både for de som bygger og installerer maskiner, forteller Trond Salater, fagsjef for industri og automasjon i NEK.

Sårbarheten øker

Elektriske maskiner har gjennomgått store forandring i de siste ti-årene, og har blitt svært avanserte. Spesielt innenfor motorstyring, elektroniske styresystemer og sensorteknologi er det en rivende utvikling. Den avanserte teknologien gjør også at sårbarheten øker. Ikke minst i forhold til EMC, som det i dag må tas spesielle hensyn til.

-Bruken av elektronisk utstyr i maskiner har økt enormt. Dette øker faren for feilfunksjon ved forstyrrelser og utfordringer med EMC. Ikke bare for egen installasjon, men også for andres el-installasjoner. I Maskinsikkerhets-standarden blir EMC behandlet spesielt og tar hensyn til den nye virkeligheten for maskiner. fotsetter Trond Salater.

Feil standard kan gi store konsekvenser for maskinsikkerhet

En vanlig feil er å bruke kravene i NEK 400 også ved installasjon av elektriske maskiner.  NEK 400 tar for seg elektriske installasjoner som er statiske og oppmerksomheten er utelukkende rettet mot elsikkerhet. En maskin skiller seg fra andre elektriske installasjoner ved at den har bevegelige deler. I en elektrisk maskin kan man derfor ikke ta hensyn til bare elsikkerhet. Man må også ta hensyn til mekaniske farer som kan forårsakes av maskinfunksjon og deler. Maskinsikkerhetsstandarden tar med seg denne dimensjonen og legger til grunn helt andre risikovurderinger enn ved lavspent installasjoner. I en maskin er man først og fremst opptatt av faren for fysiske skader og spesielt beskytte personer mot mekaniske farer gjennom etablering av aktive sikkerhetsfunksjoner, overvåkning og sikre styresystemer.

-Bruker man NEK 400 på elektriske maskiner har man bare ivaretatt 20 – 30 prosent av det som er nødvendige vurderinger. Dersom det skjer en skade eller ulykke vil myndighetene se på risikovurderingen. Har man vurdert risiko på bakgrunn av feil standard kan det få uheldige konsekvenser, avslutter Trond Salater.

NEK arrangerer et webinar om maskinsikkerhet 15. juni. Under webinaret vil man ta for seg problemstillinger knyttet til maskinsikkerhet, se på hvilke utfordringer man kan løse gjennom standarder og finne gevinster

Les mer og meld deg på webinaret om maskinsikkerhet!

Tilbake

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Språkrådet har formalisert sitt samarbeid med oversettelse av elektrotekniske ord og uttrykk til norsk språk gjennom en avtale. Samarbeidet legger til rette for at man kan få et felles, norsk, språk innenfor det elektrotekniske fagfeltet.

Arild Kjærnli

Tydelig språk er viktig for elsikkerhet

Språk sørger for at man har en felles forståelse av ord og uttrykk. Dette er ikke minst viktig innenfor sikkerhet hvor misforståelser kan få fatale følger.

-En av NEKs viktige arbeidsoppgaver er å utvikle standarder hvor formålet er å ivareta elsikkerhet. Ett tydelig språk med felles forståelse av ord og uttrykk er alfa og omega i dette arbeidet. Uten dette er det vanskelig å gi klare entydige beskjeder. Farlige situasjoner basert på feil forståelse av ord kan oppstå både under installasjon, i maskiner og i installasjonens funksjonalitet, forteller Leif Aanensen.

Norsk fagspråk

Norsk Språkråd sitt oppdrag er å sikre et samfunnsbærende språk. Fagspråk er et felt som utvikler seg raskt og fag er motoren i språkutvikling. Det er i forskning og utvikling at behovet for nye ord og uttrykk oppstår. Dette skjer ikke minst innenfor NEKs ansvarsområde, som omfatter sentrale samfunnsfelt fra kraftproduksjon og distribusjon til IoT og cybersikkerhet. Innenfor elektroteknikk er det derfor viktig å bruke ressurser på å etablere norskspråklig terminologi.

NEK og Språkrådet samarbeider

NEK og Språkrådet har nå inngått en avtale, som formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk. Avtalen vil styrke terminologiarbeidet og ivareta en høy språklig standard. Dette vil skape en felles forståelse av ord og uttrykk, som igjen vil bidra til større sikkerhet.

– Språkrådet arbeider systematisk for å få utviklet og tilgjengeliggjort terminologi på alle fagområder. NEK bidrar med viktig terminologi på sitt felt, og med denne avtalen faller en viktig brikke på plass i arbeidet med norskspråklig terminologi, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Samarbeidet vil legge til rette for at vi kan kommunisere enda bedre om samfunnssikkerhet og beredskap på norsk. NEK legger inn terminologi i den internasjonale termbasen Electropedia, men vil også finne løsninger for å gjøre terminologien søkbar i Termportalen.