Blogg

Tilbake

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

På Eliaden i mai fikk besøkende muligheten til å møte oss på standen vår og delta i en konkurranse med mulighet til å vinne AirPods. Nå presenterer vi vinnerne!

Gratulerer til vinnerne av Jabra Elite AirPods!

De fire heldige vinnerne av vår konkurranse er:

 

Sofie Bergan Bjaadal

Habtu Bebsay

Hanne Føreid

Eirik Pedersen

 

Takk til alle som deltok, og en spesiell gratulasjon til våre vinnere!

 

For å motta din premie, vennligst ta kontakt med Arild Kjærnli på Arild.Kjaernli@nek.no.

Tilbake

Sommeren er her – (men dette skjer høsten 2024!)

Vi i NEK ønsker dere alle en riktig god sommer! Nyt solfylte dager og velfortjente pauser. Når høsten nærmer seg, ser vi frem til å ønske dere velkommen til en rekke spennende arrangementer som vi har planlagt!

 

Høstens arrangementer 2024

Teknisk dokumentasjon 12. september på Oslo Kongressenter

På dette arrangementet vil vi belyse hvordan standarder kan benyttes for å øke kvaliteten ved utforming og strukturering av den tekniske dokumentasjonen.

Her kan du lese mer.

 

Ekom-konferansen, 25. september på Clarion Oslo i Bjørvika

Konferansen vil ta opp tematikker som KI, robotisering, IOT, digital tvilling og velferdsteknologi. I tillegg til myndighetenes regulering og tilsyn, funn fra tilsyn, utfordringer i bransjen og NEK 700.

Her kan du lese mer.

 

Forretningsperspektiv, 16-17 oktober på The Hub

Forretningsperspektiv 2024 er NEKs konferanse for ledere og beslutningstakere som søker å forstå og utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Her kan du lese mer.

 

Erfaringskonferansen NEK 400, 20-21. november på Clarion Oslo i Bjørvika

 

Webinar:

Lansering NEK 439 2024, 19. september – les mer her!

Risiko og driftssikkerhet, 6. november

 

Hjertelig velkommen!

Tilbake

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Tekst: Kristoffer Gjertsen

NEK ønsker å meddele at NEK 801:2024 Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap – Mobile enheter er klar for offentlig høring. Det har vært lagt ned en betydelig innsats i prosjektgruppen, bestående av medlemmer fra standardiseringskomiteen NK 500 Forsvar og beredskap. Standarden har vært under arbeid i to og et halvt år. 

Om NEK 801 – Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap 

NEK 801 er en ny standard som spesifiserer krav til elektriske anlegg, -maskiner og -utstyr i mobile enheter, til bruk under oppdrag av forsvar og beredskapsaktørene. Den skal ivareta beredskapsaktørenes behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø. 

Formålet med standarden

Formålet med standarden er å skape en tydelig og forutsigbar forventning til sikkerhet og funksjonalitet ved anskaffelser. Standarden skal også bidra til felles løsninger for beredskapsaktørene for bedre samhandling og kompatibilitet mellom enheter fra de ulike aktørene. Felles løsninger og kompatibilitet vil være formålstjenlig for Totalforsvaret. 

Hva er på høring?

Dette er første utgave av standarden for forsvar og beredskap. For at den skal kunne fungere effektivt fra publisering er det viktig at innspill blir hørt og implementert. Dette gjelder særlig innspill fra beredskapsaktørene og deres leverandører, men også andre interessenter. Dersom standarden skal kunne bidra til bedre samhandling gjennom kompatibilitet mellom enhetene, er en bred forankring nødvendig. 

Gi innspill

NEK inviterer derfor til å komme med innspill, innen høringsfristen 20. september 2024. Se mer informasjon om hvordan du kan bidra på høringssiden for NK 801 – Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap.

 

Les mer om NEK 801
Tilbake

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Tekst: Gunnar Gjesdal

NEK skal lanseres en egen delstandard i NEK 400 for lading av elbåt. Den nye standarden er nå ute på høring, og NEK ber om kommentarer på høringsforslaget.

Candela

Standardisert løsning for lading av elbåt

Det blir stadig flere båter som drives av elektrisk energi, og behovet for ladeplasser øker. Fram til nå har det ikke vært standardiserte løsninger for installasjon av slike maritime ladeplasser. NK 64 har derfor utviklet en ny delstandard til NEK 400. Den nye delstandarden har fått navnet NEK 400 8-825 Forsyning av elektriske fartøy.

Omfang

De spesielle kravene i NEK 400-8-825 gjelder for kurser beregnet til å overføre energi mellom en elektrisk installasjon og et energilagringssystem for elektrisk fremdrift av fartøyer hvor merkestrømmen er:

– ≤ 63 A for AC tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy, og

– ≤ 400 A for DC tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy.

Entydig metode

Med den nye delstandarden vil installatørene få en entydig metode for installasjon av ladeutstyr for elbåt, som tar for seg de spesielle forholdene som finnes i maritime miljøer.

Høringsdokumenter

Delstandarden er nå ute på åpen høring og alle dokumenter finnes på

NEK 400 8-825:2024 Forsyning av elektriske fartøy sin høringsside.

Alle kommentarer legges inn i kommentarskjema og sendes til kommentar@nek.no

Tilbake

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Fornybar energi er et felt det satses mye på i Norge. NEK søker nå etter en fagansvarlig som skal ta ansvaret for sol, vind, vannkraft og energisparing.

Solcelleanlegg

Standardiseringsoppgavene øker og NEK er i vekst. Vi ønsker oss derfor å ansette en person som kan fylle rollen som fagansvarlig for Fornybar energi. Du vil spille en viktig rolle i å forme fremtidens standarder for sol, vind, vannkraft og energisparing. Ditt arbeid vil bidra til overgangen til en mer bærekraftig og elektrifisert fremtid blant annet ved å:

  • Lede og forvalte standardiseringskomiteer innen fornybar energi og smarte energisystemer
  • Samarbeide tett med et bredt spekter av fagpersoner for å identifisere og adressere standardiseringsbehov
  • Delta i NEKs ulike forum
  • Bidra til øvrige aktiviteter i NEK der alt henger sammen med alt, f.eks. elsikkerhet, miljø, helse, velferd og digitalisering.

Stillingen inngår i NEKs enhet for standardisering som har ansvar for å sikre best mulig organisering av standardiseringsarbeidet. I NEK hjelper imidlertid alle til, og du vil også bli involvert i prosjekter i NEKs enhet for forretningsutvikling og enheten for kommunikasjon. Dette kan eksempelvis dreie seg om utvikling av nye tjenester eller delta i gjennomføringen av webinarer og konferanser.

Les mer om stillingen på FINN.no

For spørsmål, kontakt Arild Røed som er leder av enheten for standardisering – tlf 928 31 128

Tilbake

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 – del 4

NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er ansvarlig for standarder som gir krav til norske lavspenningsanlegg. Den viktigste utgivelsen til komiteen er NEK 400, som alle kjenner. Imidlertid er det ikke uvanlig at man står overfor problemstillinger man ønsker et svar på. Til dette har NEK utviklet en åpen tjeneste hvor bransjen kan stille spørsmål til NK 64. I denne spalten vil vi presentere noen av spørsmålene som blir tatt opp.

Spørsmål:

Utgjør en kurs fra en fordeling til solcelleomformer en hovedkurs eller en forbrukerkurs?

Det skaper ulike utfordringer avhengig av om man anser det som en hovedkurs eller en forbrukerkurs.

Svar fra NK 64:

NK64 anser at en kurs mellom fordeling og en solcelleomformer er en hovedkurs.
En solcelleomformer utgjør ikke et forbruksapparat jf. definisjon 203.109 i NEK 400-2:2022.

Still dine spørsmål om NEK 400 til NK 64!
Tilbake

NEK etablerer komite for kvanteteknologi  

Tekst: Håkon Nergård

Kvanteteknologi har potensialet til å forbedre mange av de produktene som brukes i dag.  Egenskaper ved kvanteteknologi gjør at beregninger kan gå mye raskere. Dette kan revolusjonere mange prosesser og arbeidsoppgaver hvor bruk av algoritmer og beregninger er essensielt. Imidlertid er man som i de aller fleste andre teknologiske felt avhengig av felles kommunikasjonsløsninger for å kunne ta den i praktisk bruk. NEK har derfor opprettet en egen komite for kvanteteknologi kalt NK JTC 3 Kvanteteknologi.

Kvanteteknologi er en banebrytende utvikling innen vitenskap og teknologi som utnytter de unike egenskapene til kvantemekanikk for å løse utfordringer som tidligere var utenkelige. Som et resultat av samarbeid på området mellom NEK og Standard Norge og føyer kvanteteknologi seg nå inn i rekken som en av NEKs komiteer, med komiteen NK JTC 3 – Kvanteteknologi.  

Kvanteteknologi 

I kvanteteknologi bruker man ekstremt små «gjenstander» som kalles kvantepartikler. Eksempler på kvantepartikler er elektroner og fotoner. En kvantepartikkel oppfører seg annerledes enn vanlige fysiske objekter. 

Kvanteteknologi anvender kvantemekanikkens prinsipper. Superposisjon og sammenfiltring er to sentrale begreper innenfor kvanteteknologi. 

Superposisjon 

Superposisjon er et av de grunnleggende prinsippene innenfor kvantefysikk, og sier at en kvantepartikkel kan ha to tilstander samtidig. En enkel forklaring kan være en sammenligning med en mynt i et myntkast. Når mynten er i luften er den både «kron» og «mynt». Det er først når mynten ligger stille, og vi kan se hvilken side som ligger opp, at den har bare en tilstand. 

Sammenfiltring 

Sammenfiltring er en annen viktig egenskap ved kvanteteknologi. Dersom man sammenfiltrer to kvantepartikler blir de gjensidig avhengig av hverandre. Om noe endres ved en kvantepartikkel skjer det også en endring ved den andre kvantepartikkelen. 

 Kvanteteknologi kan revolusjonere ulike teknologiske områder. Egenskapene til kvantepartikler gjør kvanteteknologi svært kraftfull og allsidig, med potensial til å forandre måten vi behandler informasjon, kommuniserer og måler på. 

Qubits 

Mens klassisk teknologi bygger på binære prinsipper med 0 og 1ere, utnytter kvanteteknologi kvantebiter eller qubits En qubit kan eksistere i flere tilstander samtidig og kan være 0 og 1 på samme tid. Denne fundamentale forskjellen åpner for en rekke avanserte anvendelser; fra kvantedatamaskiner som kan utføre komplekse beregninger eksponentielt raskere enn dagens datamaskiner, til kvantekommunikasjon som gir uovertruffen sikkerhet gjennom kvantekryptografi. I tillegg leverer kvantesensorer og kvantetidsteknologier presisjon i målinger og tidsstyring som ikke eksisterer i dag. Med betydelige implikasjoner for, for eksempel, navigasjon. 

Mulige fremtidige bruksområder for kvanteteknologi 

Kvantedatamaskiner  

En kvantedatamaskin bruker qubits, som er enheter som kan eksistere i flere tilstander samtidig. Dette fenomenet muliggjør parallell databehandling på en skala langt utover kapasiteten til klassiske datamaskiner. Den avansert teknologien åpner døren for betydelige forbedringer innen en rekke områder. Da kan man løse komplekse optimaliseringsproblemer innen produksjon og logistikk som tradisjonelle algoritmer sliter med å håndtere effektivt. Videre muliggjør kvantedatamaskiner nyskapning innen materialforskning ved å simulere og utforske nye materialer og kjemiske prosesser. I medisinutvikling, har denne teknologien potensiale til å forbedre utviklingen av medisiner ved å modellere biologiske molekyler og deres interaksjoner med en presisjon som tidligere var utenkelig med dagens datateknologi. 

Kvantekommunikasjon 

Kvantekommunikasjon bygger på prinsippene innen kvantekryptografi for sikker overføring av data. Dette kan gjøre for eksempel avlytting av kommunikasjon uten å bli oppdaget umulig. Denne teknologiske tilnærmingen har store implikasjoner for sikker datakommunikasjon, spesielt innen sensitive områder som sikkerhet, helsetjenester og finanssektoren. Videre muliggjør distribuerte kvantenettverk ekstremt rask og sikker dataoverføring over lange avstander, og potensielt legge grunnlaget for fremtidens internettinfrastruktur. 

Kvantesensorer 

Kvantesensorer kan måle fysiske størrelser med ekstrem nøyaktighet, noe som åpner for nye muligheter innen områder som for eksempel høypresisjonsnavigasjon på steder der det ikke er GPS signaler. Under vann (subsea) er et eksempel hvor slik navigasjon kan ha stor nytte av kvanteteknologi. Videre kan kvantebaserte sensorer forbedre nøyaktigheten og kvaliteten på medisinsk avbildning, som MR-skanninger. Noe som kan gi bedre diagnostisering. 

Standardiseringens rolle 

Standardiseringsarbeid kan bli kritisk for å fremme kvanteteknologi ved at standardisering sikrer kompatibilitet mellom systemer. Kompatibilitet er avgjørende for bred adopsjon og kommersialisering. Dette reduserer kostnader og kompleksitet, fremmer tillit og investeringer, og legger grunnlaget for internasjonalt samarbeid som igjen akselererer innovasjon og implementering. 

Kvanteteknologi har potensialet til å transformere flere sektorer ved å tilby løsninger som ikke er mulig med dagens teknologi. Med økende grad av forskning, utvikling og standardisering, står vi overfor en fremtid hvor kvanteteknologi kan bli en integrert del av våre daglige liv og industrielle prosesser. 

Derfor jobbes det med å øke kunnskapen om kvanteteknologi og NEKs etablering av en komité for fagfeltet er et spennende steg fremover. Den nye komiteen kan spille en viktig rolle og sikre gode bidrag i utviklingen av kvanteteknologi gjennom samarbeid, kompetansedeling og problemløsning.  

NEK ønsker å skape en arena hvor flere aktører som har søkelys på kvanteteknologi kan samarbeide mot felles mål. På  den måten kan man legge til rette for innovasjon, og en ansvarlig og effektiv utvikling gjennom den nyetablerte komiteen, NK JTC 3 – Kvanteteknologi. 

Bli med på standardiseringsarbeidet 

Alle som er interessert i kvanteteknologi inviteres til å delta i komitearbeidet. Dersom du vil ha mer informasjon om NK JTC 3 – Kvanteteknologi kan du ta kontakt med Lars Ihler som er fagansvarlig for kvanteteknologi i NEK.

Les mer om kvanteteknologi komiteen og meld deg på!
Tilbake

Internasjonal dag for verdens hav

8. juni er det den internasjonale dagen for verdens hav, en viktig anledning til å reflektere over hvordan vi kan beskytte og bevare våre marine miljøer. Derfor ønsker vi å fremheve NEKs arbeid med havvind og maritime elinstallasjoner.

Havvindforum

Havvindforum er avgjørende for å utvikle og oppdatere standarder for havvindprosjekter. Havvind er en bærekraftig energikilde som bidrar til å redusere klimagassutslipp og bevare havmiljøene våre. Vi jobber med å sikre at installasjon og drift av havvindparker skjer på en sikker og effektiv måte, samtidig som miljøpåvirkningen minimeres.

 

Maritime elinstallasjoner i NEK

NEK jobber med maritime elinstallasjoner som er essensielle for sikkerhet, pålitelighet og bærekraft i den maritime sektoren:

 1. Sjøsikkerhet: Vi utvikler standarder for elektriske systemer om bord på skip og offshore installasjoner. Disse standardene bidrar til økt sikkerhet og pålitelighet, noe som er kritisk for å unngå ulykker og sikre trygge maritime operasjoner.
 2. Energieffektivitet: Ved å fremme standarder for energieffektive elektriske systemer, hjelper NEK med å redusere energiforbruket og utslippene fra skip og maritime installasjoner, noe som bidrar til et renere havmiljø.
 3. Nye drivstoff: Karbonnøytrale drivstoff ser ut til å være løsningen for å nå det endelige målet om null-utslipp for havgående interkontinentale fartøyer. Pilotprosjekter med bruk av hydrogen, ammoniakk, metanol og biogass er under planlegging og standarder for maritime brenselceller er under utvikling.
 4. Innovasjon og digitalisering: NEK fremmer også standarder for digital teknologi og automatiserte systemer i maritime elinstallasjoner, noe som driver frem effektivitet og innovasjon i den maritime industrien.

 

Ved å implementere disse standardene bidrar NEK til å sikre en bærekraftig fremtid for våre hav og marine ressurser.

 

Her kan du lese mer om havvindforum eller maritime elinstallasjoner!

 

Les mer om NEKs havvindforum
Tilbake

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Det kan være vanskelig å kartlegge og risikovurdere tennkilder for ikke-elektrisk utstyr. Delvis skyldes dette manglende kompetanse og delvis at særlig eldre utstyr kan mangle dokumentasjon som i dag er nødvendig. NEK og Standard Norge har nå utviklet en veileder som vil gjøre disse oppgavene enklere. Veilederen er delvis finansiert av Arbeidstilsynet, DSB og Havtil, og vil kunne lastes ned gratis.

Utfordrende risikovurdering

Elektriske tennkilder har gjennom mange år hatt stor oppmerksomhet. Den norske Ex-forskriften kom i 1997, men trådte ikke i kraft før i 2003 samtidig med EUs ATEX-direktiv. Utstyr som er installert før 2003 kan derfor mangle dokumentasjon i henhold til direktivet. Med innføringen av direktivet kom også sertifiseringsplikt for elektrisk utstyr i sone 0 og 1, men kun for sone 0 for ikke-elektrisk utstyr. Dette kan ha bidratt til en misvisende oppfatning om at risikoen med hensyn til tennkilder ikke er like stor for ikke-elektrisk utstyr. Dette til tross for at kravene er nokså like. Mye tyder på at dokumentasjonen på ikke-elektrisk Ex-utstyr har vært dårligere og mer mangelfull enn for elektrisk utstyr. Dette gjelder også etter 2003, selv om det nok har blitt bedre de siste 20 årene. Dette har bidratt til at det kan være vanskeligere å foreta risikovurdering for gammelt utstyr. En ytterligere utfordring ligger i at mange bedrifter mangler kompetanse om Ex-områder, utstyr og regelverk, og spesielt i forhold til ikke-elektrisk utstyr.

-I mange norske bedrifter står det utstyr som ble installert før forskriften ble innført i 2003. Dette er utstyr som ofte mangler en dokumentert risikovurdering. I tillegg kan det mangle en oversikt over alle tennkildene i installasjonen med tilhørende risikofaktorer og vurderinger. Dette gjør det utfordrende å foreta en risikovurdering. Samtidig sier NEKs og Standard Norges komiteer, der også myndighetene er representert, at  kompetansen i mange bedrifter  ikke er tilstrekkelig, forteller Arild Røed, NEKs enhetsleder standardisering.

Myndighetene støtter arbeidet

Denne utfordringen har Arbeidstilsynet, DSB og Havtil anerkjent, blant annet ved å bidra med sin kompetanse til innholdet og økonomisk ved at veilederen blir fritt tilgjengelig i elektronisk format. NEK og Standard Norge har utarbeidet denne veilederen, som tar for seg kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr. Veilederen har fått navnet NEK/SN VL 420E:2024 – Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr.

-En viktig målsetning med veilederen har vært å heve kompetansen til personell som arbeider i eksplosjonsfarlige områder. Spesielt med tanke på personell med ansvar for ikke-elektrisk utstyr er det et kompetansegap. Selv om det er bedre grunnutdanning og kompetanse med hensyn til Ex blant elektropersonell, bør det rettes oppmerksomhet mot alle tennkilder også for elektrisk utstyr. Eksempelvis kan vi tenke oss at et slitt lager som henger sammen med et elektrisk utstyr gir friksjon, som igjen utvikler høy varme. Den høye varmen gir en forhøyet risiko for anntenning av en potensiell eksplosiv atmosfære. En annen viktig målsetting er å sikre en mer enhetlig gjennomføring av tennkildevurderingene i bedriftene, forteller Kenneth Narvestad fagansvarlig Ex i NEK.

Basert på etablerte metoder

Arbeidet med elektriske installasjoner i Ex-områder er veletablert og godt forankret. I den nye veilederen har man i stor grad trukket veksler på denne kompetansen. Mye av tankegodset ved vurdering av elektrisk utstyr er overførbart til ikke-elektrisk utstyr med tanke på tennkilder. Veilederen fremstiller derfor essensen fra flere andre dokumenter som behandler Ex-områder. Tanken er å overføre kompetanse med vekt på brukervennlighet og tilgjengelighet, spesielt i grensesnittet mellom disiplinene elektro og maskin.

-Ved tilsyn vil myndighetene kunne henvise til NEK/SN VL 420E:2024 som et hjelpemiddel for å få på plass dokumentasjonen som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende forskrifter. Dette er gode nyheter for alle som vil kan bli berørt av et slikt tilsyn. Kravene vil være transparente og veilederen vil være til hjelp når en skal vise til samsvar med forskriftene. NEK/SN VL 420E kan lastes ned gratis, avslutter Narvestad

Husk å melde deg på gratis lanseringswebinar den 20 juni.

 

 

Tilbake

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Tekst: Arild Kjærnli

IEC Young Professionals er den internasjonale standardiseringsorganisasjonens program rettet mot unge mennesker innenfor elektroteknikk. Under IECs General Meeting 21 – 25. oktober vil det bli gjennomført en Young Professionals workshop. NEK kan sende 2 norske deltakere til workshopen og ber nå om søknader fra de de som er interessert i å delta. 

Bli en Young Professional i Edinburgh!

IEC arrangerer et eget program for unge mennesker som arbeider innenfor elektroteknikk kalt IEC Young Professionals. To heldige kandidater fra Norge har mulighet å bli med NEK til Edinburgh for å delta i IECs Young Professionals workshop 21- 25 oktober 2024. Workshopen gir deltakerne en god plattform for å kunne delta i både nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Young Professionals gir også en god mulighet til bygge et nettverk med likesinnede fra hele verden.

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Bransjen vår ønsker at flere unge skal engasjere seg i standardiseringsarbeid, og derfor har IEC tatt initiativ til denne workshopen.

Hvorfor delta på IEC Young Professionals?

NEK organiserer mer enn 100 norske komiteer med over 1.000 faglige eksperter, som arbeider for å ivareta norske interesser i internasjonal standardisering. Komiteene sikrer en norsk stemme inn i det internasjonale arbeidet og norske komitemedlemmer har satt dype spor i IEC. De internasjonale standardene brukes også i nasjonal virksomhet og komiteene foretar nødvendige tilpasninger for å dekke norsk lovverk og forskrifter. Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse, og man arbeider med nasjonale og internasjonale eksperter. Kravene i standardene er basert på beste praksis fra et globalt miljø.

IEC Young Professionals er engasjerende og lærerikt.

Mann som snakker engasjert i mikrofon

IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere i YP-programmet. IEC har skapt et profesjonelt opplegg som tar deltakerne med på en spennende reise inn i en verden de bør kjenne til. Tilbake hos arbeidsgiver har de viktig kunnskap virksomheten trenger og kan bruke i egen verdiskapning, forteller Leif Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Program

Deltakerne får være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftbesøk vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli mer kjent med andre deltakerne slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk. Det faglige programmet er omfattende, men det vil også bli arrangert sosiale aktiviteter.

– IEC Young Professional er et fantastisk tilbud for unge i bransjen vår! Du får mulighet til å bygge nettverk med likesinnede fra hele verden, du får et godt innblikk i standardisering og du får møte de beste på sine felt i IEC-systemet, fortsetter Aanensen.

IEC dekker oppholdet

Opphold er kostnadsfritt for deltakerne og betales av IEC. I tillegg vil NEK gi et reisestipend, som vil bidra til å dekke fly og transfer i Edinburgh.

Hvem kan søke?

 • Du er 35 år eller yngre
 • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
 • Du ønsker en innføring i internasjonal standardisering

Søknadene vil bli behandlet av NEK og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering.

Beslutning om deltagelse blir gjort basert på en samlet vurdering, hvor utdannelse, praksis, interesse for standardisering og faglige kvalifikasjoner vektlegges.

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV til arild.kjaernli@nek.no.

Søknadsfristen er 20. juni 2023

Ta gjerne kontakt med NEK for mer informasjon:

arild.kjaernli@nek.no