Tilbake

Endringer i NEK 400

NEK 400 er basert på 40 internasjonale og norske standarder. Hvert fjerde år blir standardsamlingen gitt ut i revidert utgave for å fange opp endringer. I 2022 vil det komme flere endinger blant annet innenfor ladeklare bygg. Dette er endringer som krever en åpen høring. Høringsforslaget på NEK 400:2022 er nå offentliggjort for kommentering.

NEK 400 er basert på internasjonale standarder

NEK 400 er basert på internasjonale standarder utviklet i IEC og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC. Totalt består NEK 400 av 40 delstandarder som blir oversatt og tilpasset norske forhold der det er nødvendig. Disse standardene blir jevnlig revidert med en vedlikeholdssyklus på 5- 15 år. Det blir derfor ikke endringer på alle delstandardene fra utgave til utgave. Det er standardiseringskomiteen NK 64 – Lavspenningsanlegg som er ansvarlig for NEK 400.

Teknisk utvikling krever endring

Innenfor noen felt er teknologi og metoder i en moden fase og man kan ikke forvente store endringer. Imidlertid finnes det teknologier hvor det er en rask utvikling. IEC har derfor besluttet å ha en hyppigere endringssyklus en normalt innfor disse. Eksempler på slike områder er lading av elbil og strømforsyning med solcellepanel. Man kan derfor forvente endrede krav innenfor dette feltet i 2022 utgaven. Har det ikke blitt foretatt endringer internasjonalt på en del blir ikke denne revidert. Alle standarder går derfor ikke gjennom en teknisk revisjon

– Innenfor ny teknologi skjer det stadig endringer i internasjonale standarder og dette må gjenspeiles i NEK 400.  Allikevel kan det forekomme endringer utenom endringssyklusene for å gjenspeile tekniske utviklingen i alle delstandardene. Samtidig arbeider vi også kontinuerlig med å forbedre språket uavhengig av det internasjonale arbeidet, forteller Tommy Lundekvam, fagsjef lavspent i NEK.

Norske delstandarder i NEK 400

Det er ikke alle delene av NEK 400 som er basert på IEC standarder. I kapitel 8 finnes det 8 delstandarder som ikke er basert på internasjonale standarder.

-Det finnes spesielle situasjoner NK 64 ser det som nødvendig å inkludere. I den kommende utgaven av standardsamlingen vil det være til dels store endringer på flere disse delstandardene. Blant annet er det lagt opp til en ny delstandard for ladeklare byggverk, fortsetter Tommy Lundekvam.

Offentlig høring

Ifølge NEKs prosedyreregler skal endringene i NEK 400 gjøres tilgjengelig for offentlig høring. Et høringsforslag er derfor lagt ut på nek.no. Alle interessert har derfor muligheten til å lese forslaget og komme med sine kommentarer.

Høringsforslag

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023

Erstatning ved avhending går gjennom taket!

Dato
05.06.2023