Tilbake

Eirik Sollie fra Norge utnevnt til internasjonal rolle

Eirik Sollie fra NEK vil fra 1. januar 2021 bekle rollen som sekretær for TC 73- Short-circuit currents i IEC. I denne rollen vil han få det administrative ansvaret fra komiteen, som teller medlemmer fra 34 land.

Eirik Sollie
Kaia Means

Norge, gjennom NEK, har et stort engasjement i internasjonal standardisering. Et av organisasjonens verv er å ha det administrative ansvaret for IEC komiteen TC73 – Short-circuit currents. Denne komiteen er av stor internasjonal betydning og har 34 medlemsland fra alle fem verdensdeler.

Ny administrativ leder for TC 73

De siste årene har Henrik Kirkeby fra selskapet PQA hatt ansvaret som administrativ leder i rollen som TC 73 sin sekretær. Sekretærfunksjonen i en teknisk komite kan beskrives som navet i komiteen. Som sekretær er man, blant annet, ansvarlig for overordnet fremdrift i arbeidet og leder komiteen sammen med faglig leder. Når Henrik Kirkeby ved årsskiftet trer ut av sekretærrollen er det en ny nordmann som følger i hans fotspor. Eirik Sollie heter den nye sekretæren for TC 73 og han er til daglig fagsjef i NEK.

-Det er utrolig spennende å bli spurt om ta på meg denne jobben, og jeg brukte ikke lang tid på å takke ja. Sekretærrollen gir meg mulighet til å forstå prosessene rundt internasjonal standardisering enda bedre og vil være en uvurderlig erfaring. Samtidig er jeg sterkt motivert for å fortsette det gode arbeidet Henrik Kirkeby har gjort de siste årene, sier Eirik Sollie, ny sekretær i TC 73.

Internasjonalt engasjement

NEK har en uttalt strategi om å markere seg i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Dette gjøres i det daglige gjennom alle de internasjonale engasjementene norske eksperter gjør i IEC og Cenelecs komiteer og arbeidsgrupper. Norge har også det administrative ansvaret for flere av IECs og Cenelecs komiteer. Dette er attraktive roller for alle medlemslandene, som gir en ekstra tyngde og anerkjennelse. Norge innehar også viktige posisjoner i IECs styrende organer.

-NEK er veldig glad for at Eirik Sollie har takket ja til dette vervet. De internasjonale posisjonene er viktig for å gi Norge en sterk stemme i standardiseringen. På den måten kan vi påvirke standardene til beste for norsk næringsliv. Med Eirik som sekretær har TC 73 også fått en svært dedikert sekretær. Hans kompetanse og ambisjoner gjør ham til en svært kompetent leder av komiteen, forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

I Norge speiler NK 73 – Kortslutningsstrømmer arbeidet i TC73 og ivaretar de norske interessene i den internasjonale standardiseringen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023