Tilbake

Samarbeid mellom Statens vegvesen og NEK har gitt resultat

NEK har utviklet en ny standard for el og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom en standardisert metode får man større forutsigbarhet, risiko reduseres og kostnader går ned. Den nye standarden, NEK 600, lanseres 13. januar 2021 gjennom et gratis webinar.

Bred forankring for NEK 600

Den nye standarden NEK 600 – El- og ekom i vegtrafikksystem er nå formelt godkjent av NEKs styre. NEK 600 har kommet som et resultat av et samarbeid mellom NEK og Statens vegvesen, og beskriver en metode for å oppfylle Statens vegvesens vegnormal N 601. Standardiseringskomite NK 300 – El og ekom i samferdsel har vært ansvarlig for å utvikle standarden. Denne komiteen teller nå 45 medlemmer fra hele bransjen. Dette skulle borge for at alle sider har blitt hørt og at standarden har en bred forankring i bransjen.

Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel – Foto: Kaia Means

– Det er et formidabelt arbeid som har blitt gjennomført. Alle relevante interessenter har deltatt, og på rekordtid har komiteen utviklet en ny standard. Gjennom arbeidet har standardiseringskomiteen klart å balansere kravene som det nå er bred enighet om, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

NEK 600 er godkjent av Vegdirektoratet

Vegdirektoratet har godkjent NEK 600 som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i N601. Når man bruker NEK 600 vil det bli enkelt for aktørene å planlegge, prosjektere og installere el- og ekomanlegg som ivaretar kravene i N601.

Reduserte kostnader

Det brukes årlig 5 milliarder kroner på el og ekom i de norske vegsystemene.  Med en standardisert løsning for installasjon av el og ekomanlegg får man større forutsigbarhet. Metoden for installasjon vil være lik fra prosjekt til prosjekt. Dette gjør at erfaringskurven er bratt, risikoen minsker og kostnadene går ned.

-Med den nye standarden ser vi starten på det som kan bli et nytt regime for veibygging og forvaltning. Der hvor Statens Vegvesen tidligere utviklet en håndbok får vi nå en standard. NEK 600 beskriver en metode for el og ekom, for å oppfylle vegnormalen N601. Det gir transparente prosesser, minimalt med mulighet for tolkning og klare kontraktsbetingelser. Aktørene vil nå få mer forutsigbarhet, mulighetene for konflikter går ned og kostnadene kan reduseres. Til syvende og sist betyr dette rett og slett mer vei for pengene, sier Gunnar Gjesdal,

Den nye standarden vil lanseres gjennom et gratis webinar 13. januar 2021 kl 09:00.

Du kan lese mer om webinaret og melde deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023