Tilbake

Sol,lagring og installasjon

I september vil NEK gjennomføre en serie med webinarer som omhandler solenergi, energilagring og installasjon. Webinarene går av stabelen 2, 4 og 8 september.

Fornybar energi er nødvendig for at vi skal nå målene i Paris-avtalen. Et viktig bidrag er solenergi. I kombinasjon med energilagring kan vi få et bedre balansert kraftnett samtidig som bygningseier vil kunne kutte kostnader. Dette er ikke uten risiko og korrekt installasjon er det siste leddet for at man kan få en trygg, bærekraftig og kostnadseffektiv energiproduksjon.  

Solenergi – 2. september kl 10-12

Solcelleanlegg er den hurtigst voksende energiproduksjonen i Norge. Internasjonalt er det et sterkt behov for fornybar energi og man ser den samme utviklingen som i Norge. Den teknologiske utviklingen går derfor fram med stormskritt. Allerede i dag ser vi bygg hvor bygningsmaterialer med integrerte solceller utnytter alle tilgjengelige flater. Resultatet er hus som produserer nok energi til eget forbruk, og i noen tilfeller har overskuddsenergi som overføres til nettet. 

Det finnes mange som er nysgjerrige på hvor utviklingen nå vil ta oss. Man kan stille seg spørsmål om toppen er nådd eller om man fortsatt vil se nye muligheter i fremtiden. Dersom utviklingen skal fortsette mot himmelen må også flere installatører opparbeide seg kunnskap om fagfeltet.  

Under webinaret 2. september vil solenergi stå på programmet. Da vil du kunne høre foredrag fra NVE, Nelfo, Solcellespesialisten, Solenergiklyngen og Renew UiT. 

Les mer om Sol. 

Lagring – 4. september kl 10-12 

Lagring av energi er en viktig komponent i elektrifiseringen av Norge. Både for å balansere kraftnettet og for å utnytte varierende energipriser. Kombinert med solenergi har man et system som vil gi bærekraft og holde investeringene til høyere kapasitet i kraftnettet nede. Allerede i dag ser vi bygg hvor leilighetene installeres med energilagre for å dra nytte av varierende kraftpriser. Ved en tilknytning til nettet kan man se for seg at den enkelte husstand eller bygg lagrer energi når prisen er lav og selger tilbake til nettet når prisene er høye.   

Under webinaret Lagring 4. september vil man behandle mulighetene ved lagring for både bygg og netteier. Den betydelige brannenergien i et Li-Ion batteri vil også diskuteres og om elbil vil være et alternativ for å balansere nettet. 

Les mer om Lagring. 

Installasjon – 8. september kl 10-12

En vellykket bruk av solenergi og lagring fordrer kompetanse og gode metoder hos installatør. Mange av svarene på dette finner man i FEK og i NEK 400. Kapittel 712 i NEK 400 er viet solcelleanlegg og i 2018 utgaven ble dette kapitelet kraftig utvidet. Når man har strømforsyningsenheter som man ønsker å drive i parallell med distribusjonsnettet i et TN-system, må man ha god kontroll på N-leder og forhindre sirkulerende strømmer. DLE og DSB gjør seg også mange erfaringer fra deres tilsyn og det er viktig at denne kunnskapen benyttes av de som skal installere anleggene.

Under webinaret Installasjon 8. september vil kvalifikasjonskrav i FEK, NEK 400 kapitel 712, tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder og erfaringer fra DSB/DLEs tilsyn stå på programmet. 

Les mer om Installasjon. 

Les mer om webinaret og meld deg på! 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023