Sol, installasjon og lagring

Webinar 2., 4. og 8. september 2020

Registrer deg nå

«Webinaret vil gi deg innsikt i hovedtemaene solceller, installasjon og energilagring.»

Program

Åpne alle

Solenergi - 2. september kl. 10:00 til 12:00

 • 10:00-10:10Åpningsreplikk
  Kristin Fagerli
  Kristin Fagerli

  Kristin er faglig ansvarlig for fornybar energi i NEK. Dette innebærer blant annet at hun er administrativ leder av standardiseringskomiteen NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer.

 • 10:10-10:30Solenergisituasjonen i dag og i fremtidens Norge
  Jaran Hole, NVE
  Jarand Hole, NVE

  Solenergi er den raskest voksende kraftproduksjonen i Norge og internasjonalt. Jarand Hole vil fortelle om situasjonen i dag og hva vi kan forvente oss i tiden framover.

 • 10:30-10:50Installasjon av solcelleanlegg – en teknisk veileder fra Nelfo
  Marie Kolderup, Nelfo
  Marie Kolderup, Nelfo

  Vi vil høre om bakgrunn for og utdrag fra Teknisk veileder – solcelleanlegg i bolig og Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg. Veilederen beskriver en solcelleinstallasjon fra start til slutt og tar opp til vanligste problemstillingene. Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg er en dokumentasjonspakke bestående av 6 skjemaer utviklet av Nelfo som tilfredsstiller minimumskravene for dokumentasjon av et solcelleanlegg.

  Marie Kolderup gikk ut fra NTNU våren 2019 med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og smarte nett. Masteroppgaven hennes gikk ut på å designe, bygge og teste et varmelager basert på off-grid solkraft til kjøkkenbruk i Tanzania.

 • 10:50-11:10Håndtering av risiko knyttet til brann i solcelleanlegg
  Benjamin Rød, Solenergiklyngen
  Benjamin Myklebust Rød, Solenergiklyngen

  Solenergiklyngen og bransjen bidrar til kunnskapsbygging rundt solceller og brann. Hva kan vi lære av branner der solceller har vært involvert?

  Benjamin Myklebust Rød er elektroingeniør og jobber i Solenergiklyngen med relevant utdanning til solenergibransjen, med podcast fra Solenergiklyngen, og med brann. Han har tidligere jobbet i ZERO og Vestfold klima- og energiforum med elektrifisering av transporten, biogass, og solenergi.

 • 11:10-11:30Mulighetene med BIPV
  Helene Tømmerbakke, Solcellespesialisten
  Helene Tømmerbakke, Solcellespesialisten

  Det finnes mange ulike muligheter for BIPV på markedet i dag. BIPV er i vinden, og en ny fabrikk, BIPV Norway, åpner på Elverum.  Foredraget vil gi informasjon om dagens løsninger og installasjoner gjort frem til i dag – både av Solcellespesialisten og andre.

  Helene Tømmerbakke er prosjektleder i Solcellespesialisten, hvor hun hovedsakelig jobber med BIPV-prosjekter. Her har hun vært i 3,5 år.  Hun sitter også i styret til BIPV Norway som representant fra Solcellespesialisten som er en av fire eiere. Helene har en master i miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU.

 • 11:30-11:50Smart Senja - framtidens energisystem
  Odin Eikeland - RENEW UiT
  Odin Eikeland - RENEW UiT

  Odin Eikeland er PhD-kandidat ved UiT. I sin forskning studerer han overgangen til et smart og fornybart energisystem i utkantstrøk, hvor hovedfokuset ligger på å finne løsninger for implementeringen av fornybare energisystemer i småsamfunn på Nord-Senja.

Energilagring - 4. september kl. 10:00 til 12:00

 • 10:00-10:10Åpningsreplikk
  Kristin Fagerli, NEK
  Kristin Fagerli, NEK

  Kristin er faglig ansvarlig for fornybar energi i NEK. Dette innebærer blant annet at hun er administrativ leder av standardiseringskomiteen NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer.

 • 10:10-10:30Utvikling av grønne eiendommer - fremtidens plusshus - Skjold Stall
  Marie Theres Heldal Haukeland, Heldal Eiendom
  Marie Theres Heldal Haukeland, Heldal Eiendom

  Heldal Eiendom har utviklet boligprosjektet Skjold Stall i Bergen. Alle leilighetene har fått installert energilagring basert på resirkulerte Nissan Leaf batterier. På den måten kan beboerne utnytte forskjellene i energiprisene og lagre når det er billig og forbruke når prisene er høye.

 • 10:30-10:50Brannenergi i Li-Ion batterier
  Sveinung Sivertsen, Bergen Brannvesen
  Sveinung Sivertsen, Bergen Brannvesen

  Foredraget vil ta for seg hensyn til forebyggende og beredskapsmessige tiltak som aktørene må kjenne til i forbindelse med farer og potensielt skadeomfang ved eventuell brann i Li-Ion batterier.

  Sveinung Sivertsen er seksjonsleder fag og kompetanse ved Beredskapsavdelingen i Bergen Brannvesen.

 • 10:50-11:10Tilknytning til nettet
  Andre Indrearne, REN
  Andre Indrearne, REN Prosjektleder
 • 11:10-11:30Muligheter sett fra et nettselskaps ståsted
  Signe Marie Oland, Skagerak Nett
  Signe Marie Oland, Skagerak Nett

  Signe Marie Oland er prosjektleder på avdeling for F&U og digitalisering hos Skagerak Nett.

  Videre er hun prosjektleder for bl.a. Skagerak Energilab. Skagerak Energilab er et fullskala testanlegg for lokal energiproduksjon, lagring og distribusjon.

 • 11:30-11:50Veien videre - Kan elbiler og bygg bidra til å holde balansen i strømnettet?
  Knut Styve Hornes, Stanett
  Knut Styve Hornnes, Statnett

  Det er ingen mangel på elektrisitet i Norge på tross av en kraftig elektrifisering. Imidlertid gjør topper i forbruket det nødvendig å investere i høyere kapasitet. Investeringer som krever store kapitalressurser. Om man klarer å balansere strømnettet mer effektivt vil det ikke være nødvendig med de kostbare investeringene. Kan elbil og lagringskapasitet i bygg være en del av en slik løsning?

Installasjon - 8. september kl. 10:00 til 12:00

 • 10:00-10:10Åpningsreplikk
  Espen Masvik
  Espen Masvik, NEK
 • 10:10-10:30Krav til kvalifikasjoner i FEK
  Runar Røsbekk, DSB

  DSB har i en periode fått mange henvendelser knyttet til installasjon av solcelleanlegg, spesielt med fokus på hva som kreves av foretak og personer som tilbyr solcelleanlegg til kunder, og foretak og personer som prosjekterer og installerer solcelleanlegg.

  DSB gikk i Elsikkerhet nr. 91 ut med presiseringer og retningslinjer for hva som kreves.

 • 10:30-10:50NEK 400:2018 del 712 Solcelleanlegg
  Jon Steinar Hanstad, Nelfo
  Jon-Steinar Hanstad, leder AG712 i NK64

  Kapitel 712 i NEK 400 gir kravene til installasjon av solcelle anlegg. Det er standardiseringskomiteen NK 64 som utvikler og gir ut NEK 400. Leder av NK 64 Eirik Selvik vil ta oss gjennom kravene i 712 og spørsmål som er stilt til solcelle installasjoner.

 • 10.50-11:10NK64 Tolkning - Tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder
  Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
  Eirik Selvik, leder av NK64

  NK64 har vurdert forholdene knyttet til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 vedrørende TN-systemer med flere strømkilder. Komiteen har vært spesielt opptatt av å sikre at nøytralleder i installasjonen alltid har en sikker forbindelse til jordpotensialet, samt å unngå mulighet for sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene i installasjonen. Det siste er for å redusere problemer knyttet til EMI/EMC.

 • 11:10-11:30Solcelleinstallasjoner og lynvern - Når lynet slår ned!
  Fredrik Hem-Andersen, Elteco
  Fredrik Hem-Andersen, leder av NK81

  Solcelleinstallasjoner blir plassert på tak og andre utsatte steder og det er derfor viktig at amn beskytter installasjonen mot skader som følge av lyn. Når man også tar i betraktning at lynaktiviteten er stadig økende pga. klimaendringene, er dette et særdeles viktig område.

  Fredrik Hem-Andersen vil ta oss gjennom kravene i NEK320 og praktisk bruk av denne.

 • 11:30-11:50Erfaringer fra tilsyn med solcelleanlegg
  Kjetil Solberg, DSB
  Kjetil Solberg, DSB

  Elsikkerhetsmessige utfordringer i solcelleinstallasjon sett fra tilsynsmyndighetens ståsted. Er installasjonene sikre? Hvor trykker skoen?

Registrering

Dato: 2., 4. og 8. september 2020,  Adresse: Webinar
Pris: Kr. 1.495,- pr. dag og kr. 3.495,- for alle dager. NEK komitemedlemmer  kr. 2.995,- for alle dager. (Avkrysning for dette kommer litt ut i påmeldingen). Priser eks. mva.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Praktiske detaljer

Webinar

Meld deg på vårt webinar

Tid og sted

Dato: 2., 4. og 8. september 2020

Sted: Webinar

Webinaravgift

Pris: Kr. 1.495,- pr. dag og kr. 3.495,- for alle dager.
NEK komitemedlemmer kr. 2.995,- for alle dager. (Avkrysning for dette kommer litt ut i påmeldingen).

Prisene er ex. mva.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er installatører, konsulenter, byggherrer, ingeniører og leverandører.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
Kristin Fagerli eller Arild Kjærnli.

 

Om seminaret

Solcellepanel i solnedgang

Solcellepanel i solnedgang

Generelt

Solkraft er den hurtigst voksende produksjonsteknologien for kraft på verdensbasis. På nasjonalt nivå øker mengden produsert solenergi kraftig fra år til år, og 2020 ligger an til å bli et rekordår for nyinstallerte anlegg.

En teknologi på fremmarsj skaper et behov for kunnskap og erfaringsdeling knyttet til produkter (som solceller og batteriinstallasjoner), installasjon, standarder, sikkerhet og drift.

Du vil på dette tredagers webinaret få innsikt i hovedtemaene solceller, installasjon og energilagring.