Tilbake

Nytt om IoT

IoT er en tverrfaglig teknologi og det er behov for ekspertisen fra både IEC og ISO. Organisasjonene har derfor gått i sammen for å utvikle standarder for informasjon og kommunikasjonsteknologi. Arbeidet med IoT blir gjort i en felles arbeidsgruppe (ISO/IEC JTC 1 SC 41) som blir ledet av Francois Coallier fra École de technologie supérieure i Montréal for IEC.

Standarder for IoT er allerede publisert

Det har allerede blitt gitt ut standarder (som for eksempel NEK ISO/IEC 30141) som sørger for at det er et felles språk og arkitektur for alle de ulike områdene som gjør seg nytte av IoT. IEC har også utviklet standarder som gjør det mulig for ulike IoT systemer å snakke med hverandre (NEK ISO/IEC 21823-1 og 2). Så langt har arbeidet hovedsaklig foregått på et overordnet (system) nivå, men nå begynner de forskjellige fagdisiplinene å bli klare for å bevege seg lengre ned i materien og arbeide på applikasjons-nivå.

Arbeidet framover

Framover vil man konsentrere arbeidet på spesifikke områder. Et av disse områdene er smart produksjon i industriell IoT (IIoT).  Her vil man utvikle standarder for måling av industrielle prosesser, kontroll og automasjon. Man ser også på sammensmeltning av operasjonell teknologi (OT) og informasjons teknologi (IT), som vil få stor betydning, for eksempel innen industri og landbruk.

Et annet område som er prioritert er smart energiproduksjon. Her er allerede IoT i bruk og standardisering er påkrevd. ISO/IEC JTC 1/SC 41 har allerede frigitt en tidlig versjon av ISO/IEC 30144:2020 for “Wireless sensor network system supporting electrical power substation”, som vil bli endelig ferdigstilt i løpet av juli. Videre ser man også på helsesektoren hvor bærbart medisinsk utstyr er spesielt interessant fra et IoT perspektiv. På sikt vil man også se på forbrukerteknologi.

-I en neste fase vil man se på forbrukerteknologi. Det er et gigantisk behov for standardisering – det er vill vest tilstander der ute, forteller Francois Coallier i et intervju med e-Tech.

Søppel inn – søppel ut

Kunstig intelligens (AI) skaper et fundamentalt skifte for IoT systemer. Sensorene blir stadig smartere og samler enorme mengder data. Disse dataene kan bli filtrert, aggregert og skape rapporter som kan gi presise prediksjoner. En av de viktige utfordringene i denne sammenhengen ligger i datakvalitet. Om man sender dårlig data til AI systemet vil man også få dårlige resultater ut uansett hvor bra algoritmer man har utviklet. Man ser derfor for seg å lage en standard som vil bidra til å måle datakvalitet.

Fleksibilitet gir trygghet

IoT består av mange ulike teknologier. Fra en systemingeniørs ståsted tar man eksisterende systemer og lager de mer komplekse slik at man får mer funksjonalitet. Den store utfordringen med komplekse systemer er at de krever mer og mer IT. Da dukker spørsmålet om trygghet fram. I dette bildet er sikkerhet bare en side av saken. Systemingeniørene kan derfor ikke bare fokusere på sikkerhet alene, men må lage fleksible systemer man kan stole på. En måte å gi større fleksibilitet på er ved bruk av såkalt distribuert databehandling. I praksis betyr det at man lar de ulike delene av systemet være mer selvstendige og ikke basere seg på sentralisert styring. Ved stopp i det sentrale IT systemet vil fortsatt de ulike delene arbeide selvstendig. Dette gir en stor grad av fleksibilitet og driftstans vil bare gjelde deler av systemet. En analogi er å tenke seg et konsern med selvstendige virksomheter. En utfordring på hovedkontoret vil ha liten betydning for selvstendige datterselskaper, som kan fortsette sin produksjon som før.

Norge er med på å sette kravene

Norge deltar i dette spennende arbeidet gjennom den norske standardiseringskomiteen for IoT, som speiler aktivitetene i ISO/IEC.

-Vi er godt i gang med IoT arbeidet og er 20 norske eksperter som arbeider med dette. Det er et komplekst arbeid som skal dekke stadig flere fagdisipliner og vi ser gjerne at flere blir med på arbeidet. Arbeidet i komiteen vil påvirke norsk og internasjonalt næringsliv i uoverskuelig framtid. Det er nå man kan påvirke standardene og sette et stort fotavtrykk for Norge og norsk næringsliv. Man kan vente seg en rekke nye standarder som man må forholde seg til enten man vil eller ikke, forteller Christer Varan, fagsjef for IoT i NEK.

Les mer om IoT i IECs white paper.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024