Tilbake

12. juni kommer en ny utgave av NEK 700

12 juni vil den nye utgaven av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi lanseres. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for omfattende endringer og det kommer flere nye kapitler.

NEK og Nelfo inviterer til gratis webinar 12 juni kl 9 – 11 for å presentere nye NEK 700.

Ny utgave av NEK 700

12 juni vil NEK 700 serien komme i ny utgave. Hele serien har gjennomgått en omfattende revisjon. Den nye utgaven vil derfor by på en rekke betydelige endringer og flere nye kapitler. Man har også brukt mye tid på å gjøre språket lettere tilgjengelig slik at standarden blir mer lesevennlig. Standardserien NEK 700 er ledende for ekom-installasjoner og blir stadig brukt av rådgivende selskaper og installatører. I forbindelse med avtaler og forhåndsprosedyrer danner standarden et godt referansegrunnlag. Da blir det enklere å enes om innholdet i avtalen slik at partene er enig om hva som skal installeres og hvordan.

Nye krav til brannegenskaper

-Utviklingen innenfor ekom skjer stadig raskere og ny teknologi tas i bruk. Arbeidet med den nye utgave av NEK 700 har derfor medført en rekke nye krav. Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for kabler. Dette har det blitt tatt høyde for i standarden, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK.

Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE) hvor samme kabel kan brukes til både strøm og overføring av data blir stadig mer aktuelt. Det er et økende antall sensorer i bruk og stadig mer utstyr blir fjernstyrt via IoT. I slike installasjoner har man en stor fordel av å bruke PoE. Den nye utgaven av NEK 700 blir derfor oppdatert med et helt nytt kapittel med krav til installasjon av PoE. Det nye kapitelet vil behandle:

  • Temperaturstigning
  • Redusert ytelse
  • Effekt
  • Forleggingsmåter
  • Antall kabler

-Power over Ethernet gir mange fordeler i de rette situasjonene. Det sparer kostnader og tiden for en installasjon kan forkortes.  Stadig flere ser hvor nyttig denne teknologien er og tar den i bruk. Tiden er derfor moden for å gi PoE mer plass i standarden, fortsetter Varan.

Omfattende endringer

– Det blir flere sentrale endringer man må ta hensyn til både ved prosjektering og installasjon. Av mange sentrale endringer vil jeg nevne innført en ny fiberoptisk kategori, OM5, som definerer hele området fra 840 til 953nm, nye krav til utjevning, det blir nye kategorier for telekomkabel og kravet til maksimal høyde i kabelsenger vil bli redusert. NEK 702 har også fått ett helt nytt kapitel for krav til ekom i boliger. Videre har også enkelte krav som oppfattes som overflødig blitt fjernet. Eksempelvis vil det ikke lenger være et krav om 2 uttak ved hver kontorplass avslutter Christer Varan.

Gratis webinar

I samarbeid med Nelfo vil NEK arrangere et webinar 12. juni som går igjennom de viktigste endringene i NEK 700. Webinaret vil være gratis og du vil få presentasjoner av:

Christer Varan – Fagsjef for ekom i NEK

Svein Roar Jonsmyr – NKOM og leder av ekom-komiteen

Jon Steinar Sjøvik Hanstad – Tekniske direktør i Nelfo

Leif Aanensen – Administrerende direktør i NEK

Melde deg på webinaret kan du gjøre her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024