Tilbake

Utnevnt til IEC Ambassadør

Trond Sollie fra Nemko har blitt utnevnt til IEC Ambassador av IECs Executive Committee. Han vil få ansvaret for opplæring i land som ikke er fullverdig medlemmer av IEC. Dette er typisk land i den tredje verden.

T Soll Studio Vest

Den tidligere styrelederen i NEK har en imponerende karriere med ledende posisjoner innenfor både Nemko og IEC, så vel som i NEK. Han har nå blitt utnevnt til det ærefulle vervet som IEC Ambassador av IECs Executive Commitee. Sollie har med det blitt medlem i en svært eksklusiv gruppe. Det er totalt 8 IEC ambassadører som har hvert sitt ansvarsområde.. Trond Sollie vil ha ansvar for opplæring innenfor conformity assessment (CA) blant medlemmene i IECs Affiliate Country Program. Trond Sollie er forøvrig styremedlem i IEC-CAB (Conformity Assessment Board). Foruten sine verv i IEC er han fortsatt engasjert i NEKs styre og arbeider som rådgiver for ledelsen i Nemko.

-Det er gledelig for både Norge og NEK at Trond har fått dette ærefulle vervet. Dette er ikke bare en tydelig anerkjennelse av den betydelige kompetansen han besitter, men også et tegn på Norges posisjon i IEC, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Conformity Assessment

Conformity Assessment (CA) er program som verifiserer at produkter er i henhold til korrekte spesifikasjoner. Elektriske produkter blir testet i henhold til relevante IEC standarder av IEC CA-medlemsorgan som utsteder internasjonale sertifikat. Sertifikatet viser at produktet tilfredsstiller kravene i spesifikasjonene, og er gyldig i alle land innenfor samme CA regime. Dette kan gi fabrikantene/leverandørene så vel som brukere, myndigheter, innkjøpere, og andre trygghet for at produktene er sikre og effektive..

IEC conformity assessment

IEC opererer 4 ulike CA systemer:

IECEE – elektrotekniske produkter og komponenter

IECEx – utstyr i eksplosjonsfarlige områder

IECQ – kvalitetstesting av elektroniske komponenter

IECRE – utstyr brukt i fornybar energi

Blant de fire CA-systemene er IECEE det absolutt største internasjonalt og dekker et bredt område av elektrotekniske produkter. Totalt er det 54 medlemsland fra alle verdensdeler i IEEC. I Norge er Nemko sertifiseringsorgan innen IECEE og er også en av de største aktørene internasjonalt. DNV GL  og Trainor er de norske deltagerne innen IECEx, mens det innen de to andre systemene ikke er egne sertifiseringsorgan i Norge.

Viktig bidrag til U-land

IECs «Affiliate Country Program» er rettet mot utviklingsland verden rundt. Programmet gir land anledning til en deltagelse i IEC uten den finansielle byrden som fullt medlemskap innebærer. Dette gir adgang til både IECs elektrotekniske standardisering og CA-systemer. I dag er det 85 land som er medlemsland i dette programmet. Det vil være Trond Sollies ansvar som ambassadør å bistå med CA-system opplæring i disse landene.

-Det er viktig for mange U-lands økonomiske utvikling at de tekniske handelshindrene er så få som mulig. Ved å innføre IEC standarder og CA-systemer vil det åpne adgang til mange markeder. Jeg ser fram til å komme i gang med arbeidet, for dette kan bidra sterkt til den økonomiske utviklingen i landene som er med, sier IECs ‘nybakte’ Ambassador.

Les mer om NEKs arbeid innenfor sertifisering.

For nærmere informasjon om ‘conformity assessment’ i IEC ta kontakt fagsjef Eirik Sollie.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023