Tilbake

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Internasjonal standardisering for elektrotekniske symboler har pågått i mer enn 100 år. Sentralt i historien står to nordmenn, på hver sin ende av perioden. 

Forsiden på referat fra et møte i London i 1924. Der var Norge representert ved professor Fredrik Jacobsen. 

 

Etableringen av IEC TC 3 

IEC TC 3 er komiteen for standardisering av dokumentasjon, grafiske symboler og representasjoner av teknisk informasjon. IECs komiteer nummereres løpende – som viser at TC 3 er den tredje komiteen som ble etablert i kommisjonen. De eksakte omstendighetene er ikke kjent, men det meste tyder på at komiteen ble etablert i 1910, med det første møtet samme år i Brussel. Dette er kun fire år etter IEC ble etablert i London i 1906.

 

Brussel 1920 

Det første bevarte referatet er fra et møte i Brussel i 1920. Der fremhevet man viktigheten av internasjonale omforente symboler og oppfordret nasjonalkomiteene til å: «utøve en moralsk innflytelse i sine land for å hindre utvikling av symboler som vil være til hinder for den internasjonale enigheten». 


Fra referatet etter møtet i Brussel i 1920. 

 

Norge engasjerer seg 

Representanter fra den norske komiteen hadde ikke anledning til å delta på møtet i 1920, eller som det het da: «Apologies for absence were announced from the Danish and Norwegian Committees». 

Men heldigvis kom vi sterkt tilbake i 1924 i London, hvor vi var representert ved Fredrik Jacobsen og J.C. Holst. Jacobsen representerte Norge på møter i TC 3 fram til 1938. Han hadde også rollen som leder ved møtet i Praha i 1934, som stedfortreder for Kazimierz Drenowski fra Polen. 

Fredrik Jacobsen (på bildet) hadde en sentral rolle i elektrifiseringen av Stavanger. Har var utdannet som ingeniør i Darmstadt i Tyskland og jobbet senere som professor på NTH i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

I referatet fra møtet i London finner man en liste over symboler som komiteen anbefaler implementert i IEC. Mange vil kjenne igjen symbolene fra 1924. 

 

Eirik Selvik 

Norsk deltakelse innen standardisering for symboler strekker seg altså over hundre år tilbake, men det største bidraget har kommet i nyere tid. Eirik Selvik har deltatt i arbeidet i en mannsalder og har vært representant på plenarmøtene fra 1985.

Han har hatt ulike verv i TC 3 og ledet komiteen fra 2015 til 2023, som den første lederen utenfor Sentral-Europa. For dette arbeidet gjorde han seg fortjent til utmerkelsen 1906 Award i 2022. 

 

Møter i Norge

 

I tillegg til ledervervet og viktige engasjement fra eksperter, har også Norge vært vertskap for flere plenarmøter. De har vært avholdt i Oslo i 2001, 2012 og sist i 2022. 

 

 

TC 3 i dag 

Selv om komiteen har virket i over hundre år har den ikke blitt mindre aktuell. TC 3 er en svært aktiv komite som kontinuerlig tilpasser sin aktivitet i tråd med den teknologiske utviklingen. Samlingen av symboler for skjemategninger er for lengst over på en database. Andre eksempler er overgangen fra fokuset på dokumentasjon til informasjon i tråd med utviklingen fra trykte bøker og pdf til xml og tilsvarende løsninger. Nye standarder og revisjoner inkluderer koding og legger dermed til rette for mer sømløs integrering og et steg nærmere maskinlesbare publikasjoner. 

Et viktig fokusområde for TC 3 er strukturering av anlegg og referansebetegnelser, også kjent som Reference Designation System (RDS). Standardene på dette området er samlet i serien IEC 81346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations. Del 1 i serien beskriver systemet for utforming av referansebetegnelser. De øvrige delene i serien inneholder tabeller med de ulike klassene som skal benyttes. 

NEK EN IEC 81346-1 er nylig oversatt og tilgjengelig her.

NEK NK 3 er komiteen som representerer Norge i IEC TC 3. Komiteen er en viktig arena for kompetanseheving, nettverksbygging og internasjonal innflytelse. Vi ønsker nye deltakere velkommen, så ta kontakt via vår hjemmeside NEK.no. Bli med på å videreføre den stolte tradisjonen for norsk bidrag til TC3! 

 

Vil du vite mer?

I tillegg til arbeidet i komiteen bidrar medlemmene i NK 3 til NEKs arrangementer på området. I 2024 vil NEK invitere til et gratis webinar om RDS på våren og et seminar i Oslo om teknisk dokumentasjon 12. september. Følg med på NEK sine sider og på nyhetsbrev for mer informasjon!

 

Meld deg på Teknisk dokumentasjon 2024