Tilbake

NEK 405 Elkontroll på høring

Normkomiteen NK 219 har siden slutten av 2018 arbeidet med en revisjon av normsamlingen NEK 405 Elkontroll. Det har blitt foretatt en rekke endringer og tilpasninger til relevante forskrifter. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer nå høringsinstansen til å komme med innspill til den reviderte standarden.

Elkontroll

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak. 

NEK 405 Elkontroll 

Den ledende standarden for elkontroll i Norge er NEK 405 Elkontroll. Denne standarden blir forvaltet av normkomiteen NK 219 som har bred representasjon med medlemmer fra myndigheter, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforening og sertifiseringsorganene. 

NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Ved bestått eksamen vil elkontrolløren motta et sertifikat som utstedes av sertifiseringsorgan, som for NEK 405 er Nemko og DNV GL. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorganene.

NK 219 har gjennom hele 219 arbeidet med en revisjon av NEK 405 Elkontroll. Og resultatet foreligger nå i 4 reviderte delnormer 

 

  • NEK405-1:2020 Elektrotermograf– Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk  
  • (erstatter NEK 405-1:2012+AC:2014)
  • NEK405-2:2020 Brannforebyggende elkontroll boli– krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk  
  • (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-1 og NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til metodikk og rapportering) 
  • NEK405-3:2020 Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk  
  • (erstatter NEK 405-3:2014, versjon 2:2017) 
  • NEK405-4:2020 Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak  
  • (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til foretak) og NEK 405-4:2014) 

 

Det har blitt foretatt et omfattende arbeid av komite NK 219. Blant annet har man gjort grensesnittet mellom forskrift og standard tydeligere. Kompetansekravene er ytterligere tilpasset DSBs forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskravene for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Ikke minst har man arbeidet for at kravene skal være mer tilgjengelig og normserien enklere å lese og finne frem i, forteller Espen Masvik, fagsjef lavspent i NEK. 

NEK 405 Elkontroll på høring 

NEK 405 er nå sendt ut til høringssinstansene. Blant høringsinstansene finner man myndighetene, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, sertifiseringsorganene, forsikringsselskaper og andre organisasjoner som er berørt av NEK 405 Elkontroll. 

Andre interessenter enn de som er definert som høringsinstans gis også anledning til å dele sitt syn og komme med forslag til endringer. 

Høringsdokumentene finnes her. 

  

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024