Tilbake

NEK 700 med omfattende endringer

I mai 2020 vil det lanseres en ny utgave av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for mange endringer og det kommer flere nye kapitler.

Standardserien NEK 700 er ledende for ekom-installasjoner og blir brukt av rådgivende selskaper og installatører i forbindelse med prosjektering. I forbindelse med avtaler og forhåndsprosedyrer danner standarden et godt referansegrunnlag. Da blir det enklere å enes om innholdet i avtalen slik at partene er enig om hva som skal installeres.

I mai 2002 vil NEK 700 serien komme i ny utgave og hele serien har gjennomgått en omfattende revisjon. Den nye utgaven vil derfor by på flere endringer og det har også blitt tatt inn flere nye kapitler. Spesielt i NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre vil det komme mange nye deler til.

Krav til brannegenskaper for kabler

-Utviklingen innenfor ekom skjer raskt og arbeidet med en ny utgave av NEK 700 har derfor medført en rekke nye krav. Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for kabler. Dette har det blitt tatt høyde for i standarden. Videre blir det også innført en ny fiberoptisk kategori, OM5, som definerer hele området fra 840 til 953nm, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK.

Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE) blir stadig mer aktuelt og den nye utgaven av NEK 700 vil inkludere et stort kapitell om dette hvor det blir tatt hensyn til:

  • Temperaturstigning
  • Redusert ytelse
  • Effekt
  • Forleggingsmåter
  • Antall kabler

-Power over Ethernet ser vi stadig mer av. Spesielt innenfor IoT og fjernstyring er denne teknologien nyttig. PoE for belysningsløsninger blir også mer og mer vanlig med nye smarte bygg. Tiden er derfor moden for å gi PoE mer plass i NEK 700, fortsetter Varan.

Omfattende endringer

– Av sentrale endringer vi ser nå er blant annet nye krav til jording, nye kategorier for telekomkabel og det blir redusert maksimal høyde for kabelsenger. NEK 702 har også fått ett helt nytt kapitel for krav i boliger. Videre har også enkelte krav som oppfattes som overflødig blitt fjernet. Det blir for eksempel ikke lenger et krav om 2 datauttak ved hver kontorplass avslutter Christer Varan.

Under Ekom-konferansen 29. april vil tidligere leder av NK25/205/215, Bjørn Fossum, gå igjennom noen av de endrede kravene i den nye NEK 700. Les mer om programmet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024