NEKs Ekomkonferanse 2020

Nye teknologier, nye utfordringer og nye muligheter!

Onsdag 29. januar 2020

Registrer deg nå

“NEK inviterer til en dag spekket med spennende temaer. Vi har laget et program som tar for seg nye teknologier, nye utfordringer og nye muligheter for ekombransjen. Her vil det diskuteres sårbarhet og risiko, utrulling av 5G, og ikke minst vil det gis en oppdatering på nye elementer i NEK 700:2020 – med faglig relatert påfyll.”

Disse kan du møte på stand:
        

Program

Åpne alle

Kl. 08:30 til 11:45

 • 08:30 - 09:00Registrering og kaffe
 • 09:00 - 09:15Velkommen
  Leif T. Aanensen
  Leif T. Aanensen Administrende direktør, NEK

  Daglig leder i Norsk Elektroteknisk Komite ønsker velkommen og åpner konferansen med en kort introduksjon av programmet.

 • 09:15 - 09:45Sårbarheter i dagens samfunn
  Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd
  Odin Johannessen Direktør, Næringslivets sikkerhetsråd

  Odin Johannessen er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), med tidligere bakgrunn som sjef for Hæren og en lang og omfangsrik militær karriere.
  Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet.
  Organisasjonens stiftere er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.

 • 09:45 - 10:15Telias planer for utbygging av 5G
  Henning Huuse
  Henning Huuse Senior Manager, Telia

  Det er lite i kommunikasjons-verdenen som det er større forventninger til enn 5G-nettet. Som en av utbyggerne i Norge vil Telia gi oss et innblikk i hva vi kan forvente og hva 5G nettet vil medføre av endringer.

 • 10:15 - 10:45Kaffepause
  Kaffepause
 • 10:45 - 11:15Risikovurdering av ekomsektoren 2019: Den digitale grunnmuren
  Lena Bjørgum
  Lena Bjørgum Seniorrådgiver, Nkom

  Nkoms risikovurdering bygger på erfaringer fra faktiske hendelser det siste året og utviklingstrekk av betydning både for de selskapene som tilbyr tjenester, og for samfunnet.

  Ulike nett (mobil, bredbånd, kringkasting) og de tjenestene som leveres på disse, utgjør den digitale grunnmuren i samfunnet. Befolkningen i Norge, næringslivet og det offentlige, er alle aktive brukere av denne grunnmuren. Den må derfor tåle belastninger både av fysisk art (vær og vind) og logisk art (digitale angrep).

  Nkom har vurdert risikoer i sektoren ut fra tre faktorer: verdiene som den digitale grunnmuren skal bære, truslene den digitale grunnmuren utsettes for, og sårbarhetene i sektoren.

 • 11:15 - 11:45Ekom-infrastruktur for digitalisering i kommunal sektor
  Anne Mette Dørum
  Anne Mette Dørum Spesialrådgiver, KS

  Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

  En gjennomgang gjort på oppdrag fra KS viser at det er et godt stykke igjen før vi er i mål. Det til tross for at tilgang til bredbånd og mobil er en forutsetning for samfunnsutviklingen fremover.

  KS kommer og presenterer rapportens innhold, hvordan de vurderer funnene og hvordan de følger dem opp.

 • 11:45 - 12:30Lunsj
  Lunsj

Kl. 12:30 - 16:30

 • 12:30 - 13:00Nytt i NEK 700:2020
  Bjørn Fossum
  Bjørn Fossum Daglig leder, Fossum Kurs og kompetanse

  Bjørn Fossum var inntil nylig leder av komite NK 25/205/215 og har vært ansvarlig for NEK 700 serien. NEK 700 serien er den ledende standarden for sammenkobling av IT-utstyr. Serien består av delene:

  NEK 701 – Felles kablingssystemer
  NEK 702 – Installasjon av kabling
  NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre

  I 2020 vil denne standardserien komme i oppdatert utgave og Bjørn Fossum vil gi oss en smakebit på den kommende utgaven.

 • 13:00 - 13:30Single modus fiber eller multimodus fiber?
  Thomas Andersen
  Thomas Andersen Managing Director, Hexatronic AS

  Utviklingen av fiber, kabler og komponenter som blir brukt i telecom / datacom går stadig fremover. Noen ganger er valget mellom multimodus og singelmodus enkelt, andre ganger ikke.

  Thomas Andersen, Managing Director i Hexatronic AS kommer for å informere om muligheter og utfordringer ved installasjon av Single modus fiber og multimodus fiber.

 • 13:30 - 14:00Kaffepause
  Kaffepause
 • 14:00 - 14:30PoE - Nye muligheter og nye utfordringer
  Henning Elvestad
  Henning Elvestad Produktsjef nettverk, Telenor

  Power over Ethernet gjør at strøm kan sendes sammen med data over en Ethernet-kabel. Power over Ethernet brukes for eksempel til å drive VoIP-telefoner, nettverksbaserte overvåkningskamera, trådløse aksesspunkt, IPTV dekodere og rutere der ordinær strømtilkobling ikke er tilgjengelig.

  Standardene er i utvikling, så hvilke nye muligheter ligger i denne teknologien og hvilke utfordringer ser man?

 • 14:30 - 15:00Utviklingen i datasenter-bransjen
  Bjørn Rønning
  Bjørn Rønning CEO, Digtal Footprint AS

  Datasenter-bransjen har vært på fremmarsj de siste årene og nye store anlegg er under planlegging.
  Men hvordan stiller Norge i forhold til de andre landene i Norden, EU, og verden for øvrig?
  Bjørn Rønning, CEO i Digtal Footprint AS tar oss gjennom utviklingen som bransjen går igjennom.

 • 15:00 - 15:30NEK 399:2018 - en oppdatering for Ekom-bransjen
  Svein Roar Jonsmyr
  Svein Roar Jonsmyr Senioringeniør, Nkom

  NEK 399 “Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett” er Norsk Elektroteknisk Norm som definere grensesnittet mellom netteier og huseier.

  Svein Roar Jonsmyr kommer for å informere om innholdet i denne standarden fra standardiseringskomite NK 301, og fortelle om hva som er nytt i 2018 versjonen.

 • 15:30 - 15:45Kaffepause
  Kaffepause
 • 15:45 - 16:15Low Earth Orbit satellitter - Vil de gi oss en ny kommunikasjonshverdag?
  Arvid Bertheau Johannessen
  Arvid Bertheau Johannessen Seniorrådgiver satellittkommunikasjon, Norsk Romsenter

  Det finnes i dag store planer for såkalte Low Earth Orbit (LEO) satellitter. For eksempel vil Starlink, med Elon Musk i spissen, i løpet av de neste årene plassere ut 12.000 satellitter i lavbane rundt jorden. Disse satellittene vil kobles sammen i et nettverk kan gi tilnærmet  100% global dekning for bredbånds internett-tilgang. Dette vil gi stor betydning for kommunikasjonen.
  Arvid Johannessen fra Norsk Romsenter kommer for å fortelle om hvordan LEO fungerer, hvem er hovedaktørene, og litt om forskjeller mellom de forskjellige LEO systemene.

 • 16:15 - 16:30Avslutning
  Christer Varan
  Christer Varan Fagsjef, NEK

  Oppsummering og avslutning ved fagsjef.

  Christer Varan er ansvarlig for fagområdene Ekom, Alarmsystemer og IoT i NEK.

Registrering

Dato: onsdag 29. januar 2020,  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo, Pris: Kr. 3.900,- ex. moms

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK

  Praktiske detaljer

  Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo

  Oslo Kongressenter

  Tid og sted

  Dato: onsdag 29. januar 2020, 09:00 – 16:30
  Sted: Oslo Kongressenter,  Youngs gate 11, 0181 Oslo

  Veibeskrivelse Oslo Kongressenter

  Konferanseavgift

  Pris:

  Seminaravgift er satt til kr. 3.900-.  NEKs komitemedlemmer kr. 3.200,-.
  Prisene er ex. mva.

  Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Målgruppe

  Konferansen retter seg mot hele EKOM bransjen og er den viktigste møteplass for alle som vil oppdatere seg på det siste innenfor EKOM.

  Målgruppen for seminaret er blant annet kabel- og utstyrsprodusenter, utbyggere, entreprenørselskaper, rådgivende ingeniører, infrastruktureiere, planleggere, installasjonsvirksomheter og leverandører.

  Normene og normsamlingene, for eksempel NEK 700, som forvaltes av NEKs normkomiteer, utgjør et viktig underlag for verdiskapningen i hele sektoren.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
  Christer Varan eller Arild Kjærnli.

   

  Om konferansen

  Fiberoptikk

  En arena hvor faglig nettverk bygges

  Slagord for NEKs konferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sine felt.

  På konferansen møter du deltakere fra hele elektrobransjen: Representanter fra myndighetene, interesseorganisasjonene, industri, rådgivere, installatører, utstyrsprodusenter og leverandører.

  For deg som er aktiv bruker av normer eller vurderer deltakelse i normkomite er dette riktig og viktig arena.

  En god lunsj

  Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj. Det settes av nok tid til lunsjen slik at du får tid til å nyte maten og ta en prat med gamle kjente eller stifte nye bekjentskap.

  Vi skal spise lunsjen i et av Kongressenterets Spiserier.

  Disse kan du forvente å treffe

  • Asplan Viak AS
  • Avinor AS
  • Bravida Norge AS
  • Bredengen AS
  • Bærum Kommune
  • Digtal Footprint AS
  • Eaton Norge
  • EBR Sikkerhet AS
  • EDA Elektro Data Oslo AS
  • Electronova as
  • ELIT Elektro AS
  • Fossum Kurs og Kompetanse
  • Haugaland Kraft Fiber AS
  • HEXATRONIC
  • IKN AS
  • Kiwa Teknologisk Institutt
  • KS Kommunesektorens organisasjon
  • Lanse AS
  • Løvvik AERO Telecom AS
  • Memo Elektro Kommunikasjon AS
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • Nelfo
  • Nemko AS
  • Nexans Norway
  • Norconsult AS
  • Norsk Romsenter
  • Næringslivets sikkerhetsråd
  • Oslo universitetssykehus
  • OsloMet
  • Schneider Electric
  • Securitas AS
  • Skanska Norge
  • Standard Online
  • Svensgaard Installasjon AS
  • Sweco Norge AS
  • Telenor
  • Telia
  • Traftec
  • Vassnes Power AS
  • Vintervoll AS