Tilbake

IEC Young Professional – workshop med stor faglig verdi

For at elektrotekniske produkter og tjenester skal få markedstilgang er man avhengig av å tilfredsstille kravene i de elektrotekniske standardene. Programmet til IEC Young Professional i Shanghai vil blant annet adressere dette viktige aspektet ved standardisering.

Under IEC Young Professional workshopen er det mye gruppearbeid.
IEC

Elektroteknisk standardisering foregår på et internasjonalt plan for å sikre at produkter og tjenester vil fungere på tvers av landegrenser. Nærmere 20.000 eksperter fra 170 land deltar i arbeidet med å utvikle de ulike elektrotekniske standardene. Et viktig prinsipp i dette arbeidet er at man baserer det på konsensus. Det vil si at det skal være enighet om kravene i de ulike standardene for at den skal bli godkjent. Alle de ulike deltakerlandene har èn stemme uansett om man er lille Norge eller en stormakt.  Dette fordrer en arbeidsmetodikk som for utenforstående kan virke omstendelig, men som er nødvendig for at alle interessenter skal bli hørt.

Vi har tatt en prat med tre tidligere deltakere i IEC Young Professional for å høre mer om deres erfaring.

Faglig program under IEC Young Professional

Under IEC Young Professional workshop vil forståelse av prosessen for å utvikle en standard fra ide til publisert standard være sentralt. Programmet vil være en blanding av foredrag og workshops hvor man blir kjent med prinsippene, arbeidsmetodikk og systemene i standardiseringsarbeidet. En del av programmet er også å delta i reelle komitemøter hvor forslag behandles og besluttes.

-Jeg lærte mye om hvordan man lager standarder. Ikke minst viktigheten av at alle er enige og viktigheten av høringer. IEC metodikken med krav og arbeidsbeskrivelser har jeg også tatt med meg tilbake til Eidsiva. Min opplevelse av IEC Young Professional var positiv og synes at det var viktig å delta, forteller Andreas Rosendahl Simonsen i Eidsiva nett. Andreas deltok under IEC YP i 2017.

Nettverk og sosiale arrangement

Det er en stor internasjonal gruppe unge mennesker som møtes under IEC Young Professional. Selv om det er et tett arbeidsprogram blir det også tid til sosiale møteplasser. Forholdene ligger derfor til rette for å opparbeide seg et internasjonalt nettverk med likesinnede.

-Jeg ble godt kjent med de andre i gruppen og det var mange muligheter for nettverking. Vi møttes selvfølgelig til middager, hadde lunsjer med komiteledere, deltok på åpningsseremonien og var med på bedriftsbesøk. Jeg opplevde i det hele tatt workshopen som veldig sosial, sier Astrid Ånestad fra NVE. Astrid deltok i IEC YP i 2016.

Erfaring fra workshop

Etter endt workshop sitter kandidatene igjen med kunnskap om hvordan elektrotekniske standarder utvikles. Mange går inn i som medlemmer i ulike komiteer hvor kompetansen fra IEC Young Professional er en tung ballast.

-Jeg har fått en dypere forståelse av hvordan IEC systemet fungerer og hvor viktig standardisering er for å få markedstilgang. Dette er en utrolig viktig del av bransjen og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å lære mer om den. Samtidig var det også interessant å kunne besøke en ny kultur og bli kjent med andre unge i samme situasjon, avslutter Eirik Børsheim fra Siemens. Eirik deltok i IEC YP i 2018.

Les mer om IEC Young Professional!

Video fra IEC Young Professional

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023