Tilbake

Kinas maritime standardiseringsorgan på besøk hos NEK

NEK har nylig hatt besøk av CIMTEC, som har ansvaret for standardisering av den maritime sektoren i Kina. Under besøket ble det ført samtaler mellom sentrale personer i CIMTEC og NEK.

Trond Salater/NEK

Kina er verdens største skipsbygger og årlig står de for titalls millioner bruttotonn båtproduksjon. En av de viktige aktørene som har gjort det mulig for Kina å innta denne rollen er CIMTEC (China Institute of Marine Technology and Economy). CIMTEC er et forskningsinstitutt opprettet av den kinesiske regjeringen. De er fungerer også som think tank for Kinas verftsindustri som fokuserer på strategi, beslutningsstøtte og konsulterende virksomhet. Standardiseringsarbeidet til CIMTEC er av svært stor betydning for Kinas maritime industri.

Nylig var representanter for CIMTEC på besøk hos NEK i Norge. I Norge møtte de representanter fra NEKs administrasjon, styre og komiteer. Hovedårsaken til besøket er at NEK besitter sekretariatet i den sentrale internasjonale komiteen for standardisering av maritime elektrotekniske løsninger. Denne komiteen heter IEC TC 18 og utvikler alle elektrotekniske standarder i den maritime sektoren. NEK har hatt det ærefulle ansvaret for IEC TC 18s sekretariat i om lag 25 år. Sittende sekretær for denne komiteen er fagsjef Arild Røed hos NEK.

-Det er ikke første gang vi har besøk fra andre standardiseringsorganisasjoner forteller Arild Røed. Allikevel er det morsomt når verdens største skipsbyggernasjon melder sin ankomst. Det er viktig at kinesisk industri deltar i standardiseringsarbeidet. Dette sikrer anerkjennelse av IEC-standardene og gjør at standardene. Samtidig kan vi dra nytte av kinesisk ekspertise.

Samtalene bekreftet at Kina tar standardisering på dypeste alvor, og at økt bidrag, og dermed innflytelse, knyttet til utvikling av internasjonale standarder kan forventes. For at det eventyrlige kinesiske industrieventyret i maritim sektor skal fortsette må den ha basis i internasjonale standarder.

-Besøket er også en bekreftelse på Norges posisjon som maritim nasjon fortsetter Røed. I Norge bygges det svært avanserte skip, blant annet med batteriteknologi, og maritimt utstyr står for en stor del av norsk eksport. Den maritime industrien har ekspertise som kan nyttes til å påvirke de internasjonale standardene. Standardene vil da tilpasses den norske maritime industrien. En av NEKs viktigste oppgaver er å engasjere denne ekspertisen i standardisering avslutter Røed.

Standardisering sikrer at produkter kan selges og brukes på tvers av landegrenser. At Norge og Kina bruker de samme standardene legger grunnlaget for at vi kan ha bilateralt handel.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024