NK 18C – Elektrisk subseautstyr

Subseautstyr
Foto: Statoil AS

NK 18C er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske utstyr for bruk i subseaoperasjoner.

Arbeidsområder

Arbeidets art retter seg direkte mot IEC TC 18 sitt arbeid med elektrisk subseautstyr i samarbeid med IEEE. IEC TC 18 utvikler i dette arbeidet en serie med standarder for forskjellig type subseautstyr.

Aktuell standardserie: IEC/IEEE 61886-serien.

NK 18C er en underkomite av NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger.

Komiteens nasjonale arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 18 og CENELEC TC 18X og TC 18XC. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 18Cs intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på aktuelle dokumenter som utarbeides av IEC TC 18 og CENELEC TC 18X

Komiteens internasjonale arbeid

Det bemerkes at NK 18C speiler tilsvarende subseakomite i CENELEC TC 18X. IEC TC 18 har derimot ikke foreløpig opprettet en egen underkomite. De aktuelle subseastandardene i IEC blir derfor å finne under IEC TC 18 sitt arbeidsprogram. I CENLEC er det ikke planer om konkrete standardiseringsaktiviteter ettersom industrien ønsker internasjonale standarder. CENELEC kan derimot utgjøre en viktig rolle i å adoptere standarder fra IEC dersom det blir behov for å tilfredsstille Europeiske direktiver.

Arbeidsprogram IEC TC 18                  Arbeidsprogram CENELEC TC 18XC

Publikasjonsliste IEC TC 18                 Publikasjonsliste CENELEC TC 18XC

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

 • Gunnar Berg SINTEF ENERGI AS
 • Jan Borgen DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • Duncan Graham EXORTEX AS
 • Sverre Hvidsten SINTEF ENERGI AS
 • Steinar Midttveit EQUINOR
 • Vitor Moritsugu ABB AS
 • Truls Normann AKER SOLUTIONS AS
 • Ketil Opstad NEXANS NORWAY AS
 • Svend Rocke Svend Rocke
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Tor-Odd Rønhovd ABB AS
 • Vestein Thorvaldsen DNV AS
 • Even Tjåland EQUINOR
 • Svein Tryti BAKER HUGHES
 • Harald Bjørn Ulvestad FMC KONGSBERG SUBSEA AS
 • Sigrid Aarbakke ONESUBSEA