Tilbake

Overgangsregler for NEK 400

En ny utgave av NEK 400 ble lansert i slutten av mai og det medfører at fra 1. juli skal alle anlegg prosjekteres og bygges etter NEK 400:2018. For å sikre en god overgang har DSB imidlertid vedtatt noen overgangsregler.

Adobe Stock/Marianne Krosby

Den sjette utgaven av NEK 400 ble lansert under Eliaden i slutten av mai 2018 og det har vært knyttet store forventninger til den nye utgivelsen. Standarden blir henvist som metode i forskriften for elektriske lavspenningsanlegg  (FEL) og påvirker derfor en hel bransje.

Den nye utgaven inneholder en rekke nye løsninger og forenklinger man må forholde seg til. Spesielt innenfor ladesystemer for elbiler, solcelleanlegg og batteri-installasjoner er det store forandringer. DSB ønsker at overgangen til ny norm skjer på en sikker og kontrollert måte. Når den nye normen har flere sentrale endringer har DSB innsett at bransjen har behov for tid før man er klar for å ta den i bruk.  Direktoratet har derfor vedtatt noen overgangsregler for å gjøre det enklere å ta NEK 400:2018 i bruk:

  1. NEK 400:2018 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2018.
  2. NEK 400:2014 kan også benyttes for prosjektering ut 2018.
  3. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2014 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2019.
  4. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i fel § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Søknaden må begrunnes.

Om man benytter seg av overgangsreglene skal det dokumenteres at installasjonen er prosjektert og ferdigstilt i henhold til dette. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen.

NEK 400:2014 vil fortsatt eksistere som referanse norm for anlegg utført før 1.juli 2018 og for anlegg som utføres i samsvar med overgangsreglene.

Overgangsreglene er ikke å betrakte som en sovepute. De mange endringene gjør at det er viktig å ta i bruk den nye normen så raskt som mulig.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024