Tilbake

NEK vertskap for CENELEC TC 65X plenarmøte

NEK og NK 65 er i to dager vertskap for det 36 møte i Cenelec TC 65X – Industrial-process measurement, control and automation. Disse årlige plenarmøtene går på rundgang blant medlemmene av de europeiske landene som er medlem av Cenelec TC 65X, det vil si de aller fleste europeiske land.

NEK vertskap for Cenelec TC 65X plenarmøte

Mange av ekspertene som deltar her er også aktive i den internasjonale komiteen IEC TC 65 med sine underkomiteer. Fra Norge deltar eksperter fra kjente selskaper som Statoil, Siemens, ABB og TechnipFMC. Av aktuelle saker på agendaen er standarder som bidrar til sikkerhet og effektivisering av industrielle prosesser ved hjelp av  trådløs teknologi (wireless), digitalisering og industriell internett av ting (IIoT).

Nasjonal, europeisk og internasjonal arena

Alle de tre nivåene  – NEK NK 65, Cenelec TC 65X og IEC TC 65 – jobber for best mulig standardiseringen av industrielle måle, kontroll og automatisering-systemer/utstyr. 

CENELEC TC 65X  er en europeiske komité og hører inn under CENELEC. Den speiler på mange måter det som pågår av standardisering i IEC TC 65. Dette skjer gjerne ved parallellvoteringer hvor standardiseringsforslag stemmes gjennom slik at  de internasjonale IEC-standardene og de europeiske EN-standardene blir mest mulig like. EN-standardene er dermed ofte identisk med den internasjonale IEC-standarden – men de har som regel med tillegg for å tilfredstille de europeiske direktivene.

Slike direktiver kan eksemplvis være; Maskindirektivet, ATEX-direktivet, lavspenningsdirektivet, EMC-direktivet og radioutstyrsdirektivet (RED). Innen EU/EØS mener man da de harmoniserte standardene – altså standarder som når man benytter disse tilfredstiller kravene i direktivene – eller “presumtion of conformity” som det også heter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024