Tilbake

Ny NEK 399 på høring!

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

Tilknytninsskap

I praksis vil den nye normen dermed legge føringer for inntak i alle typer bygninger. I utkastet foreslås det to typer grensesnitt:

  • Type A for direktemålte elektrisk anlegg opp til 80 A
  • Type B for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget 80A<In<1.250A
  • Type C for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget In>1.250A

Type A vil være en videreføring av dagens tilknytningsskap, plassert utomhus – men altså med en vesentlig utvidelse av bruksområdet. Hovedforskjellen mellom type B og C er at sistnevnte vil utløse krav om nettstasjon i bygningen og skinneføring mellom denne og hovedfordeling. I bygninger som inneholder en eller flere boliger, stilles det også krav om føringsvei og etasjefordeler, slik som i dagens utgave for boligblokker.

Det henvises til høringssiden, hvor det er gitt uttømmende informasjon og hvor høringsdokumentene kan lastes ned.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis webinar 15. juni!</br> Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
06.06.2023

Tvistesakene ved avhending går gjennom taket!

Dato
05.06.2023

Gratis webinar maskinsikkerhet - koblings og kontrollutstyr

Dato
19.04.2023