Tilbake

Ny NEK 399 på høring!

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

Tilknytninsskap

I praksis vil den nye normen dermed legge føringer for inntak i alle typer bygninger. I utkastet foreslås det to typer grensesnitt:

  • Type A for direktemålte elektrisk anlegg opp til 80 A
  • Type B for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget 80A<In<1.250A
  • Type C for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget In>1.250A

Type A vil være en videreføring av dagens tilknytningsskap, plassert utomhus – men altså med en vesentlig utvidelse av bruksområdet. Hovedforskjellen mellom type B og C er at sistnevnte vil utløse krav om nettstasjon i bygningen og skinneføring mellom denne og hovedfordeling. I bygninger som inneholder en eller flere boliger, stilles det også krav om føringsvei og etasjefordeler, slik som i dagens utgave for boligblokker.

Det henvises til høringssiden, hvor det er gitt uttømmende informasjon og hvor høringsdokumentene kan lastes ned.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023