Tilbake

Oppstart i NK 120, elektriske energilagringssystemer

Interessen for elektriske energilagringssystemer øker, og den relativt nyopprettede IEC-komiteen TC 120 (2012) arbeider med utvikling av internasjonale standarder. Vi starter i disse dager opp med aktivitet i den norske speilkomiteen NK 120.

Det er god elsikkerhet og økonomi for aktørene at det kommer på plass internasjonale standarder for energilagringssystemer.

Energilagringssystem i hjemmet

Komiteens hovedområde er utvikling av standarder for selve systemet og ikke de enkelte bestanddelene som invertere og batterier. De er allerede ivaretatt gjennom standardiseringsarbeid i andre komiteer. Standardene som er under utvikling vil gjelde elektriske lagringssystemer som er knyttet til det offentlige elnettet innenfor alle spenningsnivåer. EES omhandler systemer som både kan lagre elektrisk energi fra elnettet eller andre kilder, som sol og vind etc, og levere strøm tilbake til nettet.

Elektriske energilagringssystemer og anvendte teknologier vil være helt avgjørende for å kunne oppnå CO2 reduksjon og forventet leveringssikkerhet i årene som kommer. Eksempler på anvendelser er:

  • E39-strekket Lavik-Oppedal som forsynes av BKK Nett. Landbaserte lagringssystemer, batteripakker, i tilknytning til landstrømanleggene for elfergen Ampere, som alternativ til kostbar forsterkning av nettet.
  • Lagringssystemer for næringsbygg og husholdninger, der solcelleanlegg er på vei inn. Det finnes en rekke leverandører av slike EES-systemer allerede. Et kjent eksempel er Teslas Power Wall, som kan lagre inntil 14kWh pr oppladning. Slike systemer forventes å utgjøre et stort volum i årene som kommer.

IEC TC 120 har igangsatt arbeid med terminologi, testmetoder, planlegging og installasjon, miljø- og elsikkerhetsaspekter. I Norge er det flere miljøer, både innenfor forskning og utvikling, i leverandørindustrien og hos elkraftprodusentene som vier dette arbeidet stor oppmerksomhet. Det forventes derfor stor oppslutning om standardiseringsarbeidet i den norske komiteen NEK NK 120.

Interesserte bes henvende seg til lars.ihler@nek.no.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023