NK 120 – Elektriske energilagringssystem

Foto: IEC

NK 120 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske energilagringssystem (EES).

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omhandler systemaspektene ved EES, snarere enn lagringsenhetene og utstyret som inngår. NK 120 håndterer EES for alle spenningsnivåer der EES kobles til nettet, inklusive systemer i det smarte distribusjonsnettet ‘smart grid’. Enveis lagringssystemer som UPS’er er ikke inkludert i NK 120s arbeidsområde.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 120 er slått sammen med NK 21 i mars 2018. Arbeidsområdet blir nå ivaretatt av NK 21/120.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 120s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 120 og CENELEC SR 120.

Komiteen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC, og arbeidsområdet til NK 120 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 120 og CLC SR 120.

NK 120 speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 120 og CLC SR 120.

Arbeidsprogram IEC TC 120         Arbeidsprogram CENELEC SR 120

Publikasjonsliste IEC TC 120        Publikasjonsliste CENELEC SR 120

 

Gå til fagområdet lavspenning