Tilbake

Utkast til spesifikasjon for smart produksjon (Smart Manufacturing)

Noen norske bedrifter har kommet langt i overgangen til det som har fått betegnelsen Industri4.0 – også kjent som «den fjerde industrielle revolusjon». Men fortsatt er det mange bedrifter som henger igjen i «Industri 3.0». Tingenes internett (IoT), digitalisering og en stadig raskere utvikling av ny teknologi gjør sitt til at det er naturlig å se på hvordan alt dette samspiller.

Foto: IEC
IEC

IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation har nedsatt en Ad-hoc arbeidsgruppe (AhG3) som nylig lanserte et utkast til en Publicly Available Specification IEC/PAS 63088 Ed.1. Denne spesifikasjonen retter søkelyset mot produksjonen, i ordets videste betydning.
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i den tyske modellen RAMI4.0 (Reference Architecture Model Industry 4.0) som beskriver ved hjelp av en 3D-modell  hvilke aktiva, prosesser, mekanismer og standarder som må samhandles og struktureres for å nå det ønskede mål om en – Smart produksjon. Eksempler på oppgaver og mål som dette omfatter er: optimalisering, kostnadseffektivitet, energieffektivitet, miljøhensyn, kvalitet, IKT-sikkerhet, HMS, simulering og vedlikehold – bare for å nevne noen.

Modellen viser til noen allerede kjente standarder. Her er tanken videre at man skal søke å finne svar på hvilke andre standarder som er aktuelle, samt hvilke potensielle nye standarder som mangler i modellen. En metode man benytter er å se på forskjellige praktiske anvendelser og eksempler («use case») fra det virkelige arbeidsliv. Dette er et arbeid som pågår – og arbeidsgruppen (AhG3) ønsker gjerne flere innspill på slike «use case» fra flere land.

Er det ønsker om påvirkning og innspill fra norske næringslivsinteresser hva gjelder Smart Produksjon i Norge og verden for øvrig, så kan man gjøre dette via deltagelse i NK 65 som er det norske medlemmet i IEC TC 65.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024