Tilbake

Invitasjon til deltagelse i IEC – Young Professionals Programme 2016

IEC – Young Professional (YP) – programmet er rettet mot yngre mennesker med interesse for internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. Årets YP – program vil finne sted på IEC General Meeting 10.-12. oktober 2016 i Frankfurt. Søknadsfrist er 8. juni.

Morgendagens ledere

Hva er YP-programmet?

 • Opprettet første gang i 2010.

  7th IEC Young Professionals workshop 10-12 October. Young Professionals Workshop

 • Angitt aldersgruppe er fra 20-årene og til midt på 30-tallet.
 • Norge hadde fire deltagere (dobbelt kvote) med i Oslo GM i 2012.
 • I New Delhi 2013 hadde Norge én deltager. I Tokyo 2014 og Minsk 2015 var det to fra Norge. Til sammen har NEK vært representert med ni deltagere under IEC GM.
 • Deltagelsen er gratis. IEC dekker alle kostnader ved arrangementet og besørger opphold (hotell og bespisning). NEK dekker reisekostnader. Bedriften/arbeidsgiver “betaler” for arbeidstiden. Mao et trepartssamarbeid/-spleiselag.
 • Dette er et glimrende tilbud for yngre, kommende deltagere i nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid, og meget lærerikt.
 • NEK har anledning til å stille med to representanter på årets samling som finner sted samtidig med IEC General Meeting i Frankfurt uke 41 2016. Programmet strekker seg over tre hele dager, 10.-12. oktober.

Kriterier for valg av deltagere

 • Søkere må ha interesse for elektroteknisk standardiseringsarbeid. Vi ønsker kandidater fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner, forskning og undervisningssektoren.
 • Det er naturlig at valgte kandidater ønsker å ta del i fremtidig standardiseringsarbeid.
 • NEK vil påse at kandidatene representerer forskjellige miljøer.
 • Det er ønskelig å være representert med begge kjønn.
 • Beslutning om deltagelse blir gjort etter en samlet vurdering hvor utdannelse, praksis og faglige kvalifikasjoner tillegges vekt.

Hvordan søker du?

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad ved å fylle ut søknadskjemaet. Søknadsfrist 8. juni 2016.

Søknad deltagelse YP-2016

Ta gjerne kontakt med NEK for ytterligere opplysninger nek@nek.no.

Tidligere deltagere i IEC YP program

IEC Young Professionals Programme

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023