Tilbake

NY NEK 700:2016 lanseres på Eliaden 31. mai kl 1400

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekom) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt livsviktig og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

Forsidebilde NEK 703:2016
Audun Braastad

Nåværende NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B.

NEK 700:2016 er ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok.

NEK 700:2016 består av:

NEK 701:2016 Felles kablingssystemer

NEK 702:2016 Installasjon av kabling

NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

NEK 700 serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt og tilpasset norske forhold av Norsk elektroteknisk komite NK25/205/215.

NEK 700 serien må også sees i sammenheng med andre relevante normer som har tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 tilknytningspunkt for el- og ekomnett, NEK 700:2012 del B Kablingssystemer for TV og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK får ny fagsjef for ekom

Dato
22.11.2021

Karantenebestemmelsene kan overholdes gjennom IoT

Dato
18.11.2021
NEK 700 serien 2020

NEK 700 blir digital!

Dato
03.06.2021