Tilbake

NEK tiltrekker nye eksperter

NEKs nettverk av komiteer teller nå 700 eksperter som medlemmer. Muligheten til å påvirke kravene i standardene og kompetanseutvikling er viktige motivasjonsfaktorer.

Nye eksperter til NEK 

NEK har de siste årene opplevd en kraftig vekst i antall eksperter til standardiseringskomiteene. Nylig nådde man en ny milepæl og teller nå mer enn 700 eksperter fordelt på de ulike standardiseringskomiteene.

– Det er svært gledelig å se denne utviklingen. Med 700 eksperter er vi trolig Norges største elektrotekniske fagmiljø. Ekspertene er med å sette premissene for hvordan man skal få til gode elektrotekniske løsninger i Norge. Stadig flere av ekspertene velger også å engasjere seg i det internasjonal arbeidet de globale og europeiske arbeidsgruppene som lager forslag til internasjonale standarder, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK. 

Økt bruk av standarder 

Bruken av standarder har økt kraftig de siste åreneÅrsaken er at stadig flere har oppdaget at bruk av standarder er en effektiv måte å tilfredsstille lovverket, samtidig som man får gode tekniske løsninger. Myndighetene er tydelig til stede i komiteene for å ivareta sine interesser Samtidig finnes det også rasjonelle og bedriftsøkonomiske motiver for å ta i bruk standarder. Anbudsinnbydelser blir transparente, og man kan sammenligne de ulike tilbudene ut fra like kriterier. Samtidig vil det over tid være rasjonelt at anlegg og utstyr er i henhold til standarder. Da er det enkelt å bytte leverandører, erstatte utstyr og vedlikeholde installasjoner. 

Påvirke krav 

Standarder utvikles gjennom konsensus. I praksis betyr det at man i en komite blir enige om kravene som settes i en standard. Ved bruk av konsensus sikrer man at alle deltakerne har lik mulighet til å påvirke standarden, uansett om du er fra en liten bedrift eller et multinasjonalt konsern.  

-Vi ser at mange tiltrekkes av muligheten til å påvirke standardene. Standardene legger premissene for hvordan hele bransjer skal produsere og installere. Samtidig blir man også med i et unikt nettverk. Mange som melder seg på framhever nettopp de unike mulighetene man har til å styrke sin egen kompetanse i dette store fagmiljøet avslutter Aanensen. 

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022