Regler og retningslinjer

Regler er viktige i arbeidet med standarder

Regler er viktige i arbeidet med standarder

IEC

Komitearbeidet følger regler og retningslinjer både for det nasjonale og det internasjonale arbeidet. Det er viktig for arbeidsprosessene og standardene som utvikles at alle komitemedlemmer følger samme regler og retningslinjer. Vi anbefaler derfor at både eksisterende og nye medlemmer studerer og holder seg oppdatert om innholdet i dokumentene som presenteres nedenfor.

Alle som kan tenke seg å delta i komitearbeid vil også ha nytte og glede av å lese dokumentene. Derfor: hvis du arbeider med elektroteknikk i det daglige og dette er en type arbeid som du trives med så er du velkommen til å kontakte oss. Du finner knapp for melding av interesse nedenfor.

 

Regler for utarbeidelse og fastsettelse av norske elektrotekniske normer

Vedtatt av rådet den 19. mai 1983. Endret av representantskapet den 24. november 2011.
Regler for utarbeidelse av NEKs normer

Retningslinjer for arbeid i NEKs normkomiteer

Disse retningslinjene ble fastsatt av styret 21. oktober 2011, sist endret 8. oktober 2014, og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeid i NEK.
Retningslinjer for arbeid i NEKs normkomiteer

Økonomisk støtte til reiser

NEK har besluttet å gjennomføre en forsøksordning med reisestøtte til utvalgte regionale og internasjonale standardiseringsmøter i perioden 2015-2016.
Kriterier og søknadskjema for reisestøtte til komitemedlemmer

Veiledning for norske deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid

Den vil også være aktuell for nasjonalt arbeid ettersom prinsippene som legges til grunn for arbeidet er tilsvarende nasjonalt som internasjonalt.

Deltakerveiledning i standardiseringsarbeid

Etiske regler for NEK, herunder arbeid i NEKs normkomiteer

Disse regler gjelder alle ansatte i NEK og personer som arbeider innenfor regelverket som gjelder NEKs normkomitéer. Reglene kommer i tillegg til Regler for utarbeidelse og fastsettelse av Norske Elektroteknisk Normer.

Etiske regler i standardiseringsarbeid

IEC code of conduct for delegates and experts

Dokumentet viser til IECs veiledende regelverk om god opptreden ved deltagelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

IEC code of conduct for delegates and experts

 

 

Bli medlem

Vi har tilrettelagt et interesseskjema som du kan benytte for å melde din interesse for deltakelse i komitearbeid. Etter vi mottar dette, vil en av våre fagsjefer kontakte deg for en uforpliktende samtale om hvilken eller hvilke komiteer som kan være aktuelt for deg og din virksomhet.

Interesseskjema