Tilbake

Månedens komité – NK 18A Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshore-innretninger

NK 18A har det siste året jobbet på spreng for å få ferdig 5. utgave av NEK TS 606 – Cables for offshore installations – Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant. I Januar ble arbeidet endelig ferdig og komiteen fortjener all ære for arbeidet som er lagt ned.

NK 18A består av eksperter fra det toneangivende tekniske miljøet i Norge relatert til offshorekabler. Komiteen ledes av Ivar Bull fra DNV og NEK støtter opp med fagsjef Arild Røed som sekretær i komiteen. NK 18A behandler i hovedsak dokumenter fra IEC TC 18A. De aller fleste IEC-standarder for kabler er samlet i IEC TC20, men IEC TC 18A er et unntak og har ansvaret for krav til kabler som spesifikt skal benyttes på skip og offshore-innretninger.

I Norge er det NK 18A som behandler alle dokumenter fra IEC TC 18A og utgjør NEKs stemme på vegne av Norge. I tillegg til dette ansvaret har NK 18A ansvaret for utgivelsen av NEK TS 606 som er en svært viktig spesifikasjon i mange deler av verden som er involvert i petroleumsaktiviteter i maritime miljøer.

Borreplattform

IEC TC 18A er en underkomite av hovedkomiteen IEC TC 18 som i hovedsak setter krav for elektriske installasjoner på skip og offshore-innretninger. NEK har et spesielt ansvar internasjonalt på dette området. På Norges vegne administrerer NEK sekretariatet i TC18, fagsjef Arild Røed er utpekt som sekretær.

Les mer om NEK TS 606 i månedens standard 2016 – januar

Mer info om NK 18A

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Dato
04.03.2022

Veileder for havbruksnæringen på trappene

Dato
06.02.2022