Tilbake

Fornybar energi på dagsorden

Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon – og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.

IEC

Vårt grønne skifte innen elektrisk kraftproduksjon ble tatt i det vi startet utbygging av våre vannkraftressurser. Allerede i dag er nær 100% av den elektriske energi vi bruker basert på fornybare ressurser. Til tross for dette er lokal produksjon basert på sol- eller vindkraft i aller høyeste grad aktuelt i vårt land. Kortreist energiproduksjon vurderes av stadig flere bygningseiere som interessant og konkurransedyktig. Parallelt med dette  skjer det intens forskning på å øke effektiviteten for lokale produksjonsanlegg og på å utvikle effektive energilagringssystemer.

Standardiseringsarbeidets bidrag

Standardiseringsarbeidets viktigste leveranse i denne prosessen er å bidra til at alle brikkene i puslespillet faller på plass. Standardene er dermed en viktig forutsetning for at leverandørindustrien kan utvikle kostnadseffektive konsepter som passer i de fleste landene og at disse blir anerkjent av myndighetene.

NEKs komiteer på ballen

Flere av NEKs komiteer arbeider med de ulike brikkene i puslespillet:

  • NK 8 arbeider med hvordan lokale produksjonsanlegg kan integreres systemteknisk i installasjon eller lokalt distribusjonssystem
  • NK13 arbeider med energimålesystemer som håndterer måling og utveksling mot lokal netteier
  • NK 57 arbeider med IT-arkitektur og informasjonssikkerhet for fjernstyrte anlegg på alle nettnivåer
  • NK 64 arbeider med hvordan elsikkerhet kan opprettholdes ved integrering av lokale produksjonsanlegg i den elektriske bygningsinstallasjonen
  • NK 82 arbeider med produksjonsanlegg for solkraft
  • NK 88 arbeider med produksjonsanlegg for vindkraft
  • NK 118 arbeider med IT-arkitektur for lokale anlegg som skal kommunisere med netteier og aggregator
  • NK 120 arbeider med elektriske energilagringssystemer

Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet, enten som representant for leverandørindustrien, bygningseiere, interesseforening er du velkomment til å søke opptak i en av de nevnte komiteene. I disse vil du møte et solid kollegium av fageksperter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

Dato
30.09.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022

NEK etablerer Havvindforum

Dato
29.09.2022