Om NEK 801:2024 - Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap – Mobile enheter

NEK inviterer høringsinstansene og andre interessenter til å komme med innspill til NEK 801:2024 Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap – Mobile enheter. 

NEK 801 er en ny standard som spesifiserer krav til elektriske anlegg, -maskiner og -utstyr i mobile enheter til bruk under oppdrag av beredskapsaktører som Forsvaret, Sivilforsvaret, Politiet, Brann og redning, ambulansetjenesten og frivillige organisasjoner.

Hva er på høring?

Formålet med NEK 801 er å skape en tydelig og forutsigbar forventning til sikkerhet og funksjonalitet ved anskaffelser og legge til rette for bedre samhandling mellom beredskapsaktørene.

Standarden er utarbeidet av NEK NK 500 Forsvar og beredskap.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet på mail til Kristoffer Gjertsen.

Høringsfristen er 20. september 2024.

Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter og offentlige aktører

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvarsmateriell
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarets forsknings­institutt
 • Politiets fellestjenester
 • Brann- og redningsetaten
 • DSB Brann- og redningsskolen
 • Sivilforsvaret
 • Beredskapsetaten, Oslo kommune

 Interesseorganisasjoner

 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Norsk Industri
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen
 • Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI)
 • Frivillighet Norge
 • Rådgivende ingeniørers forening

Forvaltere

 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Rogaland fylke
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylkeskommune

 Leverandører og interessenter

 • ABB AS
 • AF Gruppen ASA
 • Caverion AS
 • COWI AS
 • Multiconsult AS
 • Nexans Norway AS
 • Norconsult AS
 • Rambøll Norge AS
 • Standard Norge
 • Røde Kors
 • El-Bjørn
 • Comrod AS
 • Marshall Norway AS
 • Thales Norway AS
 • TINEX AS
 • WilNor Governmental Services
 • Coromatic
 • BOS Power
 • Pon Power AS