Om NEK 350:2024 - Ombygging av elektriske lavspenningsinstallasjoner fra 230v til 400V

NEK inviterer høringsinstansene og andre interessenter om å gi innspill til den nye NEK 350.

Formålet med NEK 350 er å spesifisere krav til prosjektering, utførelse og verifikasjon ved ombygging av LS distribusjonsnett og elektriske lavspenningsinstallasjoner fra 230 V IT-, TT- eller TN-system til 230/400 V TN-system.

Dette skal sikre at:

 • LS distribusjonsnett og elektriske lavspennings-installasjoner har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå etter ombygging.
 • Sikkerheten i det bestående LS distribusjonsnett og elektriske lavspenningsinstallasjoner ikke blir redusert som følge av ombyggingen.

Hva er på høring?

Overgangen fra 230 V IT-, TT- eller TN-system til 230/400 V TN-system i lavspennings (LS) distribusjonsnett og elektriske lavspenningsinstallasjoner medfører spesifikke tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer.

For å sikre at disse ombyggingene gjennomføres på en sikker og standardisert måte, er det behov for en egen standard som spesifiserer kravene til slike prosjekter.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet på mail til Martin Samset.

Høringsfristen er 04. oktober 2024.

Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Sjøfaertsdirektoratet
 • NKOM
 • Justervesenet
 • Forvaltere
 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Nye veier
 • Rogaland fylke
 • Statens vegvesen
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylkeskommune

Interesseorganisasjoner 

 • Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Norsk Brannvernforening
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norges Bonde og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Industri
 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter 

 • ABB AS
 • AF Gruppen ASA
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • Bravida Norge AS
 • Caverion AS
 • COWI AS
 • Eid Elektro AS
 • Hydal AS
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Mesta AS
 • Motek AS
 • Multiconsult AS
 • NHO Elektro
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Nye Veier AS
 • OBOS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • SINTEF
 • Vik Ørsta AS

Andre interesser 

 • REN
 • Standard Norge
 • Statkraft Energi AS
 • Statnett SF
 • Equinor

Netteiere 

 • Agder Energi Nett AS
 • Alta Kraftlag SA
 • Andøy Energi AS
 • Aurland Energiverk AS Nett
 • Austevoll Kraftlag SA
 • Bindal Kraftlag SA
 • BKK Nett AS
 • Enida AS
 • Drangedal Everk
 • Elvia AS
 • Eneas Energy AS
 • Etne Elektrisitetslag
 • Finnås Kraftlag
 • Fitjar Kraftlag Nett SA
 • Fjelberg Kraftlag
 • Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS
 • Fusa Kraftlag
 • Glitre Energi Nett AS
 • Gudbrandsdal Energi Nett AS
 • Hadeland EnergiNett
 • Hallingdal Kraftnett
 • Helgeland Kraft Nett AS
 • Linja AS
 • Nordkraft Nett AS
 • Ringerikskraft Nett AS
 • Stange Energi Nett AS
 • Statnett SF
 • Tensio TN AS
 • Tensio TS AS
 • Varanger Kraft Nett AS