Tilbake

Ta vare på verdiene i strømnettet

NK 123 er en standardiseringskomite i NEK som arbeider med forvaltning av elnettet. Komiteen arbeider nå med å lage en standard på norsk basert på det internasjonale arbeidet i IEC. Standarden vil både ta for seg løpende vedlikehold og de mer langsiktige perspektivene i forvaltning av nettet.

Statnett

All infrastruktur krever vedlikehold. Dette gjelder også den kritiske infrastrukturen som strømnettet representerer. Uten et konstant blikk mot vedlikehold og oppgraderinger kan vi forvente oss et mindre stabilt nett hvor kapasitet kan bli en utfordring. For netteier kan dette representere en utfordring både for leveringsdyktighet og stabilitet i nettet.

NK 123 – Standardisering av nettforvaltning i elkraftsystem

I Norge arbeider NEKs komite «NK 123 – Standardisering av nettforvaltning i elkraftsystem» med disse problemstillingene. Hovedoppgaven er å utvikle og vedlikeholde standarder for forvaltning av verdiene som ligger i systemene for overføring av elektrisk energi.

Utvikling av standard

NEK 123 arbeider nå for å utvikle en standard som vil bli ett hjelpemiddel for netteiere til å løse utfordringene de har med optimal drift og vedlikehold av nettet.

-Standarden vi arbeider med baseres på det internasjonale arbeidet som blir gjort i IEC TC 123. Noen av verdens fremste industriland deltar i arbeidet og standarden vil representere beste praksis. Det er viktig for den norske bransjen å få en felles forståelse for hvordan vi må drifte og vedlikeholde utstyret. På den måten kan vi optimalisere levetiden til de ulike anleggene, forteller Tommy Lundekvam, som er fagsjef i NEK

På kort og langt sikt

Standarden skal hjelpe bransjen å løfte blikket. Gjennom en helhetlig tankegang skal man velge tiltak basert på kunnskap om risiko, tilstand og kost/nytte effekten av aktuelle tiltak. I standarden vil man skille mellom vedlikehold av nettanlegg (managing assets) og anleggsforvaltning (asset management). I managing asset vil oppmerksomheten ofte dreie seg om de løpende aktivitetene for å optimalisere en god drift. For asset management sin del har man et mer overordnet fokus og er koordinerte aktiviteter for å optimalisere verdiene i anlegget over tid. Strukturert kunnskap om anleggene skal brukes til å vurdere mulighetene for levetidsforlengelser og mer tilstandsbasert vedlikehold.

-Det er lett å fokusere for mye på enkelt aktiviteter for å sikre løpende drift. Gjennom standardiseringsarbeidet vil NK 123 gi metoder for at man kan ha et overordnet blikk på anlegget for å ivareta levetidsforlengelse. Det er store verdier som forvaltes og en forlenget levetid er viktig både for anleggseier og den kritiske infrastrukturen avslutter Tommy Lundekvam.

Arbeidet i NK 123 pågår nå for fullt og man forventer at en ny standard kan foreligge i 2023.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023