Tilbake

Det er klart for den 16. Nasjonale EX-konferansen

NFEA og NEK har gjennom mange år samarbeidet om Den nasjonale Ex-konferansen og nå står den 16. utgaven for døren. 16. og 17. november møtes man igjen på Grand Hotell i Oslo. Konferansen er en viktig arena for Ex-bransjen til å holde seg oppdatert faglig.

Den 16. nasjonale Ex- konferansen arrangeres 16. -17. november. Tradisjonelt har konferansen funnet sted på Grand Hotel i Oslo og slik blir det i 2021 også. Denne konferansen er et samarbeid mellom NFEA og NEK.

Ex-konferansen er en viktig arena for alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder. Her får deltakerne en nyttig oppdatering på det siste innenfor regelverk og standarder. Årets program reflekterer også dette.

-Det er viktig for oss å ha et dagsaktuelt program. Mange bruker denne konferansen som en kilde til ny kunnskap og det må vi ta på alvor. Vi opplever at programmet har blitt veldig godt mottatt om vi skal måle mot antall påmeldinger så langt forteller Arild Røed, fagsjef Ex i NEK.

Myndigheter

Det finnes flere sentrale direktiver og standarder som berører eksplosjonsfarlige områder. DSB, Ptil og Arbeidstilsynet vil ha sine gjennomganger av hva de legger vekt på i tilsyns- og forvaltningsarbeidet, samt hvilke utfordringer de står overfor.

Standarder

Standarder er den sikreste måten man kan oppfylle myndighetens bestemmelser. Noen av de sentrale aktørene innenfor standardiseringen i Norge deltar som foredragsholdere. De vil bl.a. gå gjennom prosessene som leder fram til kravene i standardene og en hvilke endringer som har skjedd og er på gang.

Erfaringer

En del av innleggene baseres på andres erfaringer som er en viktig kilde til økt kunnskap.

Kompetanse

Kompetanse og sertifisering er viktig for å sikre trygge installasjoner i Ex-områder. Under Ex-konferansen vil derfor disse temaene bli viet oppmerksomhet. Sertifisering er også et viktig tema i forhold til internasjonal markedsadgang.

Nettverk

NFEA og NEK legger stor vekt på at Ex-konferansen ikke bare er et fagtreff, men også en sosial arena hvor man har muligheten til å treffe og diskutere med likesinnede.

-Vår erfaring er at dette ikke bare er en faglig arena. Mange bruker denne anledningen til knytte nye bekjentskaper og pleie sitt eksisterende nettverk. Vi tar selvfølgelig hensyn til dette og har rikelig med pauser der utstillere bidrar til en fin ramme rundt samtalene. De mest spennende diskusjonene og erfaringsutvekslingene skjer under den tradisjonelle middagen i Speilsalen, avslutter Røed.

Les mer og meld deg på Den 16. nasjonale Ex-konferansen!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023