Tilbake

Et standardiseringssystem for framtiden

CEN og CENELEC sin nye strategi er et framtidsrettet og overordnet dokument som vil bidra til å gi retning og form til europeisk standardisering i det kommende tiåret. I Norge lover Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) å følge opp.

Endringene i vår verden skjer raskere enn noen gang, med miljøbaserte og geopolitiske endringer og teknologisk innovasjon som drivkrefter. Slike strukturelle trender skaper ulike utfordringer i ulike regioner og bransjer og gir en uoversiktlig og til tider turbulent markedssituasjon. Disse raske endringene gir imidlertid også muligheter for vekst og innovasjon. Med Strategy 2030, som er utviklet gjennom samarbeid på nasjonalt og europeisk nivå, er de europeiseke standardiseringsorganene CEN og CENELEC fast bestemt på å benytte disse mulighetene til å levere innovative og fleksible standardiseringsløsninger som vil styrke Europas sosioøkonomiske robusthet.

CEN- og CENELEC-fellesskapet har som mål å «skape et tryggere og mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa ved hjelp av europeisk og internasjonal standardisering». For å oppnå dette angir organisasjonene følgende misjon: «Via nettverkene til våre interessenter utvikler vi konsensusbaserte standarder for å skape tillit, oppfylle markedets krav, gi tilgang til markeder og drive innovasjon for å skape et tryggere og mer bærekraftig Europa.»

Fem mål

I Strategy 2030 fastslås fem mål som vil være veiledende for CENs og CENELECs aktiviteter det neste tiåret:

  1. EU og EFTA anerkjenner og utnytter den strategiske verdien av det europeiske standardiseringssystemet
  2. Våre kunder og interessenter drar nytte av de nyeste digitale løsningene
  3. Øke bruken av og bevisstheten om hva CEN og CENELEC kan levere
  4. CENs og CENELECs system skal være det foretrukne valget for standardisering i Europa
  5. Styrke vårt lederskap og øke våre ambisjoner på internasjonalt nivå

Grønt, digitalt og ambisiøst

Strategy 2030 er et strategisk fundament for CEN og CENELEC og deres medlemmer, som skal være en referanseramme for å sikre sammenheng, konsekvens og komplementaritet i alle strategiske aktiviteter og langsiktige mål for alle aktører i CENs og CENELECs fellesskap.

– Vår strategi for tiåret, Strategy 2030, er utformet med både det digitale og grønne skiftet som bakgrunn. På denne måten vil vi sikre at europeisk standardisering er rustet for det 21. århundre og er klar for og i stand til å støtte en svært endringsorientert vekststrategi for Europa, sier CENs president Vincent Laflèche.

CENELECs president Dany Sturtewagen legger til:

– Denne strategien bygger på en felles innsats. Bare ved å engasjere vår brede og varierte gruppe av medlemmer og interessenter kan vi oppnå de ambisiøse målene som er fastsatt i Strategy 2030. Vi inviterer derfor alle våre medlemmer og interessenter til å bli med oss når vi legger ut på den spennende ferden mot 2030.

Standard Norge og NEK følger opp

Standard Norge vil følge opp den nye strategien, forsikrer administrerende direktør Jacob Mehus.

– Vi er veldig fornøyde med strategien for det neste tiåret. Den angir retningen på det europeiske standardiseringsarbeidet og møter utfordringene vi står overfor. Vi vil sikre at vår egen strategi ivaretar ambisjonene i Strategy 2030, spesielt innenfor det grønne skiftet og digitalisering, sier Mehus.

Han får støtte av administrerende direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som peker på at det grønne skiftet er avhengig av elektrifisering i bred skala.

–  I tråd med strategien må denne elektrifiseringen tuftes på europeiske standarder for å få internasjonal relevans, sier Aansensen, og legger til at det for samarbeidet mellom de norske standardiseringsorganene er bra at man har en felles plattform som CEN og CENELECs strategi.

CEN og CENELEC vil starte iverksettelsen av sin felles Strategy 2030 i løpet av 2021.

Den fullstendige teksten i strategien kan lastes ned her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023