Tilbake

NEK tiltrekker nye eksperter

NEKs nettverk av komiteer teller nå 700 eksperter som medlemmer. Muligheten til å påvirke kravene i standardene og kompetanseutvikling er viktige motivasjonsfaktorer.

Nye eksperter til NEK 

NEK har de siste årene opplevd en kraftig vekst i antall eksperter til standardiseringskomiteene. Nylig nådde man en ny milepæl og teller nå mer enn 700 eksperter fordelt på de ulike standardiseringskomiteene.

– Det er svært gledelig å se denne utviklingen. Med 700 eksperter er vi trolig Norges største elektrotekniske fagmiljø. Ekspertene er med å sette premissene for hvordan man skal få til gode elektrotekniske løsninger i Norge. Stadig flere av ekspertene velger også å engasjere seg i det internasjonal arbeidet de globale og europeiske arbeidsgruppene som lager forslag til internasjonale standarder, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK. 

Økt bruk av standarder 

Bruken av standarder har økt kraftig de siste åreneÅrsaken er at stadig flere har oppdaget at bruk av standarder er en effektiv måte å tilfredsstille lovverket, samtidig som man får gode tekniske løsninger. Myndighetene er tydelig til stede i komiteene for å ivareta sine interesser Samtidig finnes det også rasjonelle og bedriftsøkonomiske motiver for å ta i bruk standarder. Anbudsinnbydelser blir transparente, og man kan sammenligne de ulike tilbudene ut fra like kriterier. Samtidig vil det over tid være rasjonelt at anlegg og utstyr er i henhold til standarder. Da er det enkelt å bytte leverandører, erstatte utstyr og vedlikeholde installasjoner. 

Påvirke krav 

Standarder utvikles gjennom konsensus. I praksis betyr det at man i en komite blir enige om kravene som settes i en standard. Ved bruk av konsensus sikrer man at alle deltakerne har lik mulighet til å påvirke standarden, uansett om du er fra en liten bedrift eller et multinasjonalt konsern.  

-Vi ser at mange tiltrekkes av muligheten til å påvirke standardene. Standardene legger premissene for hvordan hele bransjer skal produsere og installere. Samtidig blir man også med i et unikt nettverk. Mange som melder seg på framhever nettopp de unike mulighetene man har til å styrke sin egen kompetanse i dette store fagmiljøet avslutter Aanensen. 

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023